(Chinhphu.vn) – Tính chung 7 tháng năm 2019, diện tích rừng bị thiệt hại là 1.740,5 ha, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 1.409,9 ha, gấp 3,8 lần.


Theo số liệu báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 7/2019, diện tích rừng bị thiệt hại là 804,4 ha, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 756,8 ha, gấp 5,6 lần; diện tích rừng bị chặt phá là 47,6 ha, giảm 28%.

Một số địa phương có diện tích rừng bị cháy tăng cao là: Phú Yên 386,1 ha, gấp 277 lần cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2018 là 1,4 ha); Hà Tĩnh 166,4 ha, gấp 3 lần; Quảng Bình 85 ha, gấp 7 lần; Quãng Ngãi 54,4 ha, gấp 3 lần; Quảng Nam bị cháy 32,8 ha trong khi cùng kỳ năm trước tỉnh này không xảy ra vụ cháy rừng nào.

Tính chung 7 tháng, diện tích rừng bị thiệt hại là 1.740,5 ha, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 1.409,9 ha, gấp 3,8 lần; diện tích rừng bị chặt phá là 330,6 ha, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, sản xuất lâm nghiệp trong tháng 7 năm 2019 tập trung chủ yếu vào hoạt động khai thác gỗ, bảo vệ và phòng chống cháy rừng ở các tỉnh phía bắc, chuẩn bị trồng rừng ở các tỉnh phía nam. Diện tích rừng trồng tập trung tháng 7/2019 ước tính đạt 14.800 ha, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 6,4 triệu cây, giảm 2,7%; sản lượng gỗ khai thác đạt 1.470.000 m3, tăng 3,6%; sản lượng củi khai thác đạt 1,5 triệu ste, giảm 3,2%.

Một số địa phương có sản lượng gỗ khai thác trong tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: Quảng Trị ước tính đạt 105.000 m3, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước; Nghệ An đạt 102.400 m3, tăng 19,7%; Yên Bái đạt 48.800 m3, tăng 11%; Phú Yên đạt 31.100 m3, gấp 2 lần; Lâm Đồng đạt 8.300 m3, gấp 3 lần.

Tính chung 7 tháng năm 2019, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 124.800 ha, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 40,8 triệu cây, giảm 3,1%; sản lượng gỗ khai thác đạt 8.500.000 m3, tăng 4,3%; sản lượng củi khai thác đạt 10,7 triệu ste, giảm 1,7%./.

Nguyễn Hoàng