(Chinhphu.vn) - Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Công Thương và UBND tỉnh Hà Nam nhằm tạo cơ sở thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư phát triển công thương trên địa bàn tỉnh.
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Mai Tiến Dũng ký quy chế phối hợp công tác. Ảnh: VGP/Phan Trang
Ngày 31/5, lãnh đạo Bộ Công Thương và UBND tỉnh Hà Nam đã ký kết Quy chế phối hợp công tác trong các lĩnh vực như xây dựng khuôn khổ pháp lý; thúc đẩy các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Nam; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cung cấp, trao đổi tài liệu chuyên môn liên quan đến lĩnh vực công nghiệp và thương mại, ứng dụng công nghệ thông tin về quản lý và phát triển công nghiệp và thương mại.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Mai Tiến Dũng đề nghị Bộ Công Thương quan tâm giúp đỡ tỉnh tổ chức hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ Hà Nam xây dựng Đề án kêu gọi đầu tư xây dựng Khu công nghiệp phụ trợ Đồng Văn III (là KCN chuyên sâu Việt Nam - Hàn Quốc); bổ sung quy hoạch sớm cho phép xây dựng Nhà máy nhiệt điện Thanh Hải - Thanh Liêm (giai đoạn I: 600MW); tạo điều kiện thuận lợi trong công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và định hướng các Tập đoàn, Tổng Công ty, các nhà đầu tư lớn, công nghệ cao trong và ngoài nước về đầu tư tại tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng nhận định: “Có lẽ trước đây mấy năm không ai nghĩ rằng Hà Nam lại phát triển được như hiện nay. Chúng tôi đánh giá cao việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngay trong nội bộ của lĩnh vực công nghiệp, chuyển dịch cũng theo hướng tăng cường thu hút đầu tư vào các mặt hàng có giá trị gia tăng cao chứ không tập trung vào các dự án thu hút nhiều lao động mà giá trị thấp. Đây là hướng đi rất đúng”.

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định sẽ hết sức hỗ trợ cho các dự án lớn triển khai tại tỉnh Hà Nam.

Phan Trang