(Chinhphu.vn) -  Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, bộ Chỉ số BCI có tính khách quan, khoa học về khả năng quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính của các doanh nghiệp.
Top 10 doanh nghiệp có năng lực quản trị tốt nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam đã được vinh danh tại lễ công bố.Ảnh:VGP/Huy Thắng.

Chiều 23/9, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Viện Nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp (INBUS), Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) tổ chức Diễn đàn quản trị doanh nghiệp Việt Nam 2019 và tổ chức Lễ công bố doanh nghiệp đạt chỉ số năng lực quản trị tài chính tốt trên sàn chứng khoán Việt Nam 2018.

Chương trình được triển khai trên cơ sở khảo sát, đánh giá 21 tiêu chí tài chính liên quan đến mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam với phương pháp đánh giá toàn diện, đảm bảo kết quả đánh giá chính xác và khách quan.

Kết quả phân tích, đánh giá và xếp hạng là cơ sở quan trọng để nắm được tình hình “sức khỏe” của doanh nghiệp, qua đó khắc phục hạn chế, triển khai các giải pháp phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

TS Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI cho biết, việc lựa chọn đối tượng để đánh giá trong bộ Chỉ số đánh giá năng lực quản trị doanh nghiệp (BCI) là doanh nghiệp trên sàn chứng khoán là phù hợp. Đây chính là những doanh nghiệp hiệu quả, minh bạch nhất vì thị trường chứng khoán có thể coi là hàn thử biểu cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung.

Theo Chủ tịch VCCI, định hướng các đơn vị tổ chức chương trình mở rộng và đa dạng hóa các loại hình khảo sát đánh giá để có cái nhìn thực tế và sát thực hơn đối với năng lực doanh nghiệp với kỳ vọng mọi mặt “sức khỏe” của doanh nghiệp sẽ được phản chiếu qua bộ chỉ số BCI.

Ông Đặng Văn Thanh – Chủ tịch Hội Kế toán – kiểm toán Việt Nam nhận định, việc đánh giá năng lực quản trị tài chính doanh nghiệp mang tính định lượng, nhờ đó có thể đưa ra các tiêu chí cụ thể, rõ ràng.

Năm 2019, Ban tổ chức sẽ đánh giá thêm năng lực quản trị doanh nghiệp – yếu tố bao trùm để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Cải tổ doanh nghiệp trong thời đại số không chỉ là vấn đề về công nghệ mà đó còn là vấn đề về chiến lược và cách tư duy mới.

Còn PGS.TS Nguyễn Mạnh Quyền – Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển doanh nghiệp cho biết, việc đánh giá doanh nghiệp lần này được kỳ vọng sẽ có những đóng góp cho các cơ quan hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu những căn cứ khoa học, thời sự và thực tiễn.

Nhấn mạnh yếu tố công nghệ, TS. Nguyễn Trọng Hiệu, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp (INBUS) cho rằng, trong thời đại hiện nay, việc nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp không thể tách rời với chuyển đổi số. Thực hiện chuyển đổi số sẽ nâng cao năng lực thực hiện chức năng quản lý bao gồm các năng lực như lập kế hoạch, tổ chức, ủy quyền, điều phối, kiểm soát, đề ra các mục tiêu, thiết lập các hệ thống, thực hiện các quy chế, quy định, và vận hành các quy trình thủ tục. Chuyển đổi số cho phép các lãnh đạo điều hành doanh nghiệp (CEO) có thể tiếp cận các báo cáo về mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp, trong đó có các chi phí ẩn xuất phát từ các hoạt động doanh nghiệp rất lớn để có giải pháp cắt giảm và đây chính là khoản thu lợi được từ việc đầu tư chuyển đổi số.


Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, bộ Chỉ số BCI có tính khách quan, khoa học về khả năng quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính của các doanh nghiệp. Nếu ví Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) như hàn thử biểu đo chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam thì BCI phản ánh chân thực sức khỏe của doanh nghiệp. Nhờ đó, các nhà hoạch định chính sách sẽ tìm kiếm được những thông tin về thực trạng năng lực doanh nghiệp, ngành, khu vực kinh tế để điều chỉnh chính sách ngày một tiệm cận hơn nữa với tốc độ phát triển như vũ bão của môi trường kinh doanh.

Top 100 doanh nghiệp đạt năng lực quản trị tài chính tốt nhất 2018 và Top 10 doanh nghiệp có năng lực quản trị tốt trên sàn chứng khoán Việt Nam đã được vinh danh tại lễ công bố.

 Anh Minh