(Chinhphu.vn) - Ngày 8/11, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Cơ quan Hợp tác phát triển Italy, Cơ quan Thống kê Italy (ISTAT) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả giữa kỳ Dự án “Cải thiện Hệ thống Thống kê quốc gia Việt Nam”.

Bà Roberta Fontana, Giám đốc Dự án cho biết, Dự án “Cải thiện Hệ thống Thống kê quốc gia Việt Nam” được tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác phát triển Italy, với tổng số tiền tài trợ là 648.714 Euro. Dự án được thực hiện trong 3 năm, bắt đầu từ tháng 4/2018.

Dự án nhằm mục tiêu góp phần nâng cao năng lực của hệ thống thống kê Việt Nam, nhằm cải thiện cơ sở thông tin thống kê phục vụ quá trình phát triển của quốc gia. Cụ thể hơn, dự án sẽ giúp hỗ trợ kỹ thuật cho TCTK để tăng cường năng lực thống kê trong biên soạn, sản xuất và phổ biến thông tin cập nhật và đáng tin cậy, thuộc các lĩnh vực thống kê quan trọng ở cấp quốc gia cũng như cộng đồng quốc tế, gồm năng lượng, môi trường và biến đổi khí hậu.

Bà Roberta Fontana cũng cho biết, dự án gồm 5 cấu phần là xây dựng thể chế, năng lượng, môi trường và biến đổi khí hậu, phổ biến thông tin và công nghệ thông tin và truyền thông.

Hiện tại, tính đến tháng 10/2019, sau 18 tháng thực hiện, tiến độ thực hiện dự án đã đạt được 51%, được đánh giá đảm bảo tiến độ đã đề ra và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, về xây dựng thể chế, dự án đã hỗ trợ TCTK thực hiện vai trò điều phối trong hệ thống thống kê quốc gia. Mặt khác, tăng cường nhận thức của các cơ quan hành chính nhà nước sản xuất số liệu thống kê, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi dữ liệu.

Về năng lượng, dự án đã hỗ trợ kỹ thuật cho TCTK để biên soạn bảng cân đối năng lượng quốc gia, bắt đầu từ việc tập trung hóa các dữ liệu sẵn có từ các cơ quan hành chính nhà nước.

Về môi trường và biến đổi khí hậu, dự án đã hỗ trợ TCTK xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê môi trường, môi trường đô thị và đo lường các sự kiện cực đoan và thảm họa.

Về phổ biến thông tin, dự án đã hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng trang thông tin điện tử mới của TCTK.

Ngoài ra, dự án đã hỗ trợ TCTK kê thiết kế trung tâm dữ liệu đầu vào mới, tăng cường an ninh công nghệ thông tin và truyền thông…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, những kết quả tích cực đã đạt được trong 18 tháng của Dự án thể hiện sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả từ Cơ quan Hợp tác phát triển Italy, ISTAT, cũng như sự cố gắng nỗ lực của Tổng cụ Thống kê, hướng tới mục tiêu nâng cao tính hiệu quả hoạt động của Tổng cục Thống kê. Từ đó, đưa ra những số liệu thống kê tốt nhất, đầy đủ, kịp thời, minh bạch phục vụ chính sách, phục vụ công dân, nâng cao vị thế của Tổng cục Thống kê Việt Nam trong cộng đồng thống kê quốc tế./.

Anh Minh