(Chinhphu.vn) – Đây là nội dung được khẳng định trong Báo cáo tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 khai mạc sáng 29/3 tại Bình Định.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và 12 địa phương.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện năm 2018 và kế hoạch triển khai năm 2019 của Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.

Theo Báo cáo, năm 2018, 100% nhiệm vụ đều đạt hoặc vượt kế hoạch năm, đặc biệt là chỉ tiêu về trồng rừng tập trung, giá trị xuất khẩu lâm sản.

Sau 3 năm  thực hiện Chương trình (2016 - 2018), có 4/16 nhiệm vụ đã về đích trước 2 năm so với nhiệm vụ đề ra, gồm: Giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản; năng suất rừng trồng bình quân hằng năm; tỷ lệ diện tích rừng trồng được kiểm soát chất lượng giống; tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành;

Có 5/16 nhiệm vụ đạt trên 90% so với nhiệm vụ đề ra, gồm: Tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc; diện tích rừng suy thoái được phục hồi; trồng rừng thâm canh; khoanh nuôi tái sinh rừng và chuyển hóa rừng sang kinh doanh gỗ lớn.

Có 7/16 nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, gồm: Giảm diện tích rừng bị thiệt hại; giảm số vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; diện tích rừng đặc dụng tăng thêm; trồng rừng tập trung; trồng rừng sản xuất; trồng rừng phòng hộ, đặc dụng; trồng cây phân tán…

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với những kết quả đã đạt được, nhiều khả năng sẽ đạt và vượt tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm phân xưởng chế biến gỗ của Công ty Tiến Đạt, tỉnh Bình Định. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bên cạnh những kết quả đạt được, do nhiều nguyên nhân, quá trình thực hiện Chương trình còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới. Đó là vẫn còn những điểm nóng về phá rừng, việc vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép và chống người thi hành công vụ vẫn xảy ra. Nguyên nhân chủ yếu là do sự vào cuộc của chính quyền một số địa phương còn chưa quyết liệt, nhất là tại một số vùng trọng điểm phá rừng như Điện Biên, Bắc Kạn, các tỉnh Tây Nguyên.

 

Kết quả trồng rừng tập trung không đồng đều giữa các vùng, một số vùng có diện tích đất lâm nghiệp lớn, nhưng kết quả phát triển rừng còn thấp, như vùng Tây Bắc, Tây Nguyên. Việc trồng rừng phòng hộ, đặc dụng gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, quỹ đất trồng rừng ngày càng khó khăn, đòi hỏi chi phí cao, trong khi vốn đầu tư từ ngân sách được các địa phương bố trí không tương xứng.

 

Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình được bố trí thấp, đến hết năm 2018, bố trí được 2.112 tỷ đồng, đạt 22,3% so với số vốn được phê duyệt theo Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo, mục tiêu năm 2019 của công tác bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên là nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,85%, tăng thêm 0,2% so với năm 2018. Đồng thời, bảo vệ và phát triển diện tích rừng hiện có; diện tích rừng bị thiệt hại và số vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng giảm tối thiểu 10% so với năm 2018.

 

Về phát triển rừng, nâng cao năng suất, chất lượng rừng, mục tiêu trồng rừng tập trung đạt 220.000 ha. Trong đó rừng phòng hộ, từng đặc dụng 14.000 ha; rừng sản xuất 206.000 ha (25.000 ha rừng trồng thâm canh gỗ lớn). Khoanh nuôi tái sinh rừng đạt 360.000 ha.

 

Mục tiêu đặt ra cho năm 2019 là giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng 5,5-6,0%; xuất khẩu lâm sản đạt 10,5 tỷ USD.

Xuân Tuyến- Đoàn Bắc