(Chinhphu.vn) - Tổng số tiền dành cho các hoạt động của Dự án “Tăng cường quản trị địa phương để phát triển kinh tế tại các đô thị Việt Nam” là 425.000 euro, trong đó EU tài trợ 275.000 euro và Viện KAS (CHLB Đức) tài trợ 150.000 euro.

Hôm nay, 13/9, Hội thảo khởi động Dự án này đã được tổ chức tại Hà Nội nhằm giới thiệu các mục tiêu chính, các hoạt động và cơ cấu tổ chức của Dự án “Tăng cường quản trị địa phương để phát triển kinh tế tại các đô thị Việt Nam” do Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN) phối hợp với Viện Konrad Adenauer Stiftung (KAS) thực hiện trong vòng 2 năm và đã bắt đầu triển khai từ tháng 7/2013.

Địa điểm triển khai hoạt động ở miền Bắc là thành phố Hải Dương, ở miền Trung là thành phố Huế và ở miền Nam là thị xã Tây Ninh.

Dự án hướng tới mục tiêu tăng cường quản trị địa phương và xóa đói giảm nghèo thông qua các hoạt động xây dựng năng lực cho chính quyền đô thị và các doanh nghiệp nhỏ tại địa phương.

Tại Hội thảo, TS. Franz Jessen, Đại sứ-Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam cho biết, EU hy vọng Dự án sẽ đạt được những mục tiêu đề ra và tạo được các lợi ích rõ rệt cho các doanh nghiệp Việt Nam, cũng như đề xuất những chính sách thực tiễn tới Chính phủ Việt Nam.

Đại diện của các bộ, ngành Trung ương, các đô thị, các doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông và các trường đại học đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện dự án phát triển kinh tế địa phương với các dự án do Hiệp hội các đô thị Việt Nam đang thực hiện.

Để đạt được mục tiêu thúc đẩy điều kiện kinh tế và xã hội tốt hơn cho người dân địa phương, Hội thảo cũng đề cập đến việc kết hợp các chủ trương, chính sách và sự phối hợp của các doanh nghiệp nhỏ trong việc triển khai các hoạt động phát triển kinh tế địa phương, cũng như việc áp dụng các phương pháp thực hiện mới ở cấp thành phố.

Anh Minh