(Chinhphu.vn) – Theo kết quả khảo sát, doanh nghiệp (DN) cho biết nhờ triển khai hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động, DN tiết kiệm được trung bình khoảng 2,5 giờ/1 lô hàng khi làm các thủ tục nhập khẩu hàng hóa qua cảng hàng không Nội Bài.

Đây là thông tin của Tổng cục Hải quan cho biết, về hiệu quả triển khai hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động (VASSCM) tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Nhằm đánh hiệu quả thời gian và chi phí do triển khai Hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đoàn công tác của Tổng cục Hải quan đã trực tiếp khảo sát các DN xuất nhập khẩu, logistics, kinh doanh kho bãi, hãng hàng không. Tại cuộc khảo sát này, Tổng cục Hải quan đã thu thập ý kiến của DN về thời gian thực hiện các thủ tục giám sát đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra khu vực giám sát hải quan tại sân bay quốc tế Nội Bài; hiệu quả giảm thời gian và chi phí do triển khai Hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động.

Các DN tại cuộc khảo sát. Ảnh: VGP/HT.

Tổng cục Hải quan cho biết, đã ghi nhận ý kiến của DN, cũng như đơn vị hải quan địa phương về quá trình triển khai hệ thống, sau một thời gian tổng hợp ý kiến khảo sát, Ban Cải cách hiện đại hóa…

VASSCM giúp DN tiết kiệm được trung bình khoảng 2,5 giờ/1 lô hàng khi làm các thủ tục nhập khẩu hàng hóa qua cảng hàng không Nội Bài. Trong đó, thời gian làm thủ tục xác nhận hàng qua khu vực giám sát tiết kiệm được trung bình 1,2 giờ/1 lô hàng và thời gian làm thủ tục với đơn vị kinh doanh kho bãi để lấy hàng ra khỏi kho tiết kiệm được trung bình 1,32 giờ/1 lô hàng.

Về chi phí, có 90% DN tham gia khảo sát cho biết việc triển khai VASSCM giúp DN giảm chi phí thực hiện các thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa so với trước khi triển khai hệ thống.

Có 91% DN tham gia khảo sát cho biết VASSCM giúp hồ sơ, thủ tục để đưa hàng vào/đưa hàng ra khỏi kho/khu vực giám sát hải quan đơn giản hơn.

Có 82% DN tham gia khảo sát cho biết VASSCM giúp giảm thời gian chuẩn bị hồ sơ cung cấp cho DN kinh doanh kho, bãi để làm thủ tục đưa hàng vào/đưa hàng ra khỏi kho. Thời gian trung bình DN tiết kiệm được trong khâu chuẩn bị hồ sơ là 0,83 giờ.

Có 82% DN tham gia khảo sát cho biết VASSCM giúp giảm chi phí chuẩn bị hồ sơ.

Có 73% DN tham gia khảo sát cho biết VASSCM giúp DN chủ động thời gian thực hiện thủ tục đối với DN kinh doanh kho, bãi (không phụ thuộc vào thời gian làm việc hành chính của cơ quan hải quan do Hệ thống điện tử hoạt động 24/7).

Có 73% DN tham gia khảo sát cho biết VASSCM giúp giảm chi phí bốc xếp, vận chuyển, lưu trữ hàng xuất, nhập khẩu tại kho, bãi.

Có 91% DN tham gia khảo sát cho biết VASSCM giúp giảm thời gian thực hiện các thủ tục thông quan…

Đối với đơn vị kinh doanh kho bãi, việc truy vấn, tiếp nhận thông tin trên Hệ thống điện tử trước thời điểm xếp dỡ hàng nhập khẩu từ phương tiện vận tải vào khu vực kho, bãi đã tạo thuận lợi cho DN về thủ tục, thời gian, chi phí…

Về lợi ích của việc triển khai VASSCM đối với hoạt động kinh doanh của DN: Việc trao đổi, chia sẻ thông tin thuận lợi, kịp thời, chính xác hơn giúp giảm rủi ro trong quản lý, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động. Bên cạnh đó, quản lý, giám sát hàng hóa ra vào/lưu trữ tại kho, bãi thuận lợi, chính xác, chặt chẽ hơn…

Đối với các hãng hàng không, các hãng này cho biết việc trao đổi thông tin trên Hệ thống điện tử thay vì cung cấp hồ sơ giấy thủ công giúp tiết kiệm được thời gian, chi phí, nhân lực, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh…

Trước đó, ngày 29/9/2020, hệ thống quản lý, giám sát Hải quan tự động tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã vận hành sau hơn 2 năm triển khai. Hệ thống quản lý, giám sát Hải quan tự động đã kết nối toàn bộ các kho hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Anh Minh