(Chinhphu.vn) - Trong năm 2021, Hải Phòng đặt mục tiêu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt từ 2,5-3 tỷ USD, chủ động xúc tiến và thu hút đầu tư có chọn lọc các dự án công nghiệp dịch vụ sử dụng công nghệ hiện đại, hiệu quả cao.

KKT Đình Vũ-Cát Hải là KKT tổng hợp có diện tích khoảng 22.540 ha. Ảnh: vietnamhoinhap.vn

Để đạt được mục tiêu này, Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng tập trung hoàn thiện, trình Ban Thường vụ Thành ủy ban hành nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý, phát triển các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp tại Thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hải Phòng cũng sẽ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế (KKT) Đình Vũ-Cát Hải, tập trung triển khai thực hiện chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có nội dung về thành lập các KCN mới.

Hải Phòng hướng tới thu hút nhà đầu tư vào các KCN, KKT gắn với việc tập trung đầu tư vào 3 trụ cột kinh tế là công nghiệp công nghệ cao, cảng biển-logistics, du lịch-thương mại; chủ động thu hút đầu tư có chọn lọc, chất lượng, phù hợp với định hướng cơ cấu nền kinh tế Thành phố; quan tâm thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực, công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường.

Ban Quản lý KKT Hải Phòng rà soát, điều chỉnh quy hoạch KKT Đình Vũ-Cát Hải và các KCN khác, đảm bảo chủ động quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, nhất là các KKT, KCN đã được xác định là công trình trọng điểm; tập trung huy động nguồn lực doanh nghiệp phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật các KCN.

Cùng với việc hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt thành lập một số KCN như An Hòa, Giang Biên II, Đô thị và dịch vụ Vinh Quang, An Hưng-Đại Bản, Tiên Thanh, Kiến Thụy... Hải Phòng thí điểm chuyển đổi 2 KCN đang hoạt động thành KCN sinh thái; triển khai mô hình các KCN liên kết theo chuỗi, tăng kết nối và sức lan tỏa của doanh nghiệp trong KCN với doanh nghiệp bên ngoài.

Các ngành chức năng địa phương đang đôn đốc giải quyết tồn tại nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các KCN VSIP, Nam Cầu Kiền, An Dương, Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng để tạo quỹ đất thu hút đầu tư.

Cùng đó, Hải Phòng chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, góp phần tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và hấp dẫn, đặc biệt là các dự án lớn đang hoạt động và một số dự án chuẩn bị đi vào hoạt động.

Năm 2020, các KCN, KKT của Hải Phòng thu hút 39 dự án FDI cấp mới với số vốn hơn 1.100 triệu USD, có 25 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm hơn 428 triệu USD, tổng vốn thu hút đạt gần 1.530 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, đạt 102% kế hoạch. Lũy kế đến ngày 31/12/2020, các KCN, KKT đã thu hút 400 dự án FDI với tổng vốn đầu tư gần 16.250 triệu USD.