(Chinhphu.vn) - Cục Hải quan Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện thí điểm hình thức doanh nghiệp nhờ ngân hàng nộp thuế từ ngày 15/9.  Đây là một giải pháp nỗ lực cải cách thủ tục hành chính để người dân và doanh nghiệp hài lòng, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững và tạo nguồn thu mới là cách giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.


Thí điểm nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu 
 

Lãnh đạo Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết Cục đã sớm triển khai nộp thuế điện tử, chủ động phối hợp với các ngân hàng thương mại mở rộng phương thức nộp thuế qua ngân hàng. Nhờ đó, doanh nghiệp chỉ mất 1 phút để nộp thuế xuất nhập khẩu thay vì mất 2 ngày như trước đây.

Đến tháng 8/2019 có 97,6% thuế xuất nhập khẩu trên địa bàn Hà Tĩnh được nộp qua các ngân hàng thương mại và hệ thống nộp thuế điện tử 24/7. Hơn 2% số thuế còn lại vẫn nộp tiền mặt do ở Hà Tĩnh vẫn còn địa bàn chưa có ngân hàng thương mại, không có đơn vị Kho bạc nhà nước ở đó, chất lượng hạ tầng viễn thông kém…

Để tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu, từ ngày 15/9, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã thực hiện Chương trình doanh nghiệp nhờ thu – tức là doanh nghiệp ký ủy quyền cho ngân hàng trích nợ từ tài khoản của doanh nghiệp để nộp thuế, nhờ cơ quan hải quan sau khi phát sinh tờ khai nợ thuế thì chuyển ngay thông tin về số thuế phải nộp của từng tờ khai sang ngân hàng mà doanh nghiệp đã ủy quyền.

Theo đó tiền nộp thuế sẽ được tự động trích từ tài khoản của doanh nghiệp mở tại ngân hàng để nộp thuế thay vì doanh nghiệp phải lập lệnh thanh toán tiền thuế trên Cổng thông tin điện tử của Hải quan hoặc tại ngân hàng như cách làm hiện nay. 

Như vậy, hiện tại, doanh nghiệp có thể áp dụng 3 phương thức nộp thuế xuất nhập khẩu: Thanh toán trực tiếp tại ngân hàng, nộp thuế điện tử 24/7, tham gia “Chương trình doanh nghiệp nhờ thu”. Qua đó, tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử qua ngân hàng đã đạt 100%.

Nỗ lực làm doanh nghiệp, người dân hài lòng

Năm 2019, số thu ngân sách mà Hải quan Hà Tĩnh được giao là 6.900 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/9/2019, số thu nộp ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Hà Tĩnh đã được 4.975 tỷ đồng đã đạt 72% chỉ tiêu thu của cả năm.

Từ nay đến cuối năm, bình quân số thu của mỗi tháng của Cục Hải quan Hà Tĩnh phải đạt là 600 tỷ đồng. Đây là con số khá áp lực với một Cục Hải quan chỉ có khoảng 240 doanh nghiệp đang thực hiện xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các chi cục như ở Hà Tĩnh.

Vì vậy, Cục Hải quan Hà Tĩnh thường xuyên có hướng dẫn các chi cục thực hiện nhiệm vụ, nhanh chóng khắc phục, hướng dẫn xử lý các vướng mắc nảy sinh. Đặc biệt là với tinh thần “phải giữ chân doanh nghiệp, để người dân và doanh nghiệp hài lòng” Cục đã chỉ đạo các đơn vị, bằng sự nỗ lực thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp cho người dân đến làm thủ tục hải quan, thông quan nhanh, nộp thuế thuận tiện nhất;  tăng cường hướng dẫn các quy trình nghiệp vụ về thuế; đối thoại với doanh nghiệp để kịp xử lý vướng mắc…

Cục Hải quan Hà Tĩnh cũng liên tục đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, tăng cường công tác thu thập thông tin từ các doanh nghiệp lớn, dự án đầu tư lớn để nắm được thông tin về hoạt động xuất nhập khẩu, kim ngạch xuất nhập khẩu để đánh giá khả năng thu và biện pháp cần thực hiện.

“Với các biện pháp, giải pháp đã và đang làm, Cục Hải quan Hà Tĩnh sẽ hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách của năm”, Phó Cục trưởng Đinh Văn Hòa nói. 

Anh Minh