(Chinhphu.vn) - Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018.

Ảnh minh họa
Theo số liệu của Cục Hàng hải Việt Nam, trong 10 tháng năm 2019, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt hơn 544 triệu tấn (không bao gồm hàng quá cảnh không xếp dỡ tại cảng), trong đó, khối lượng hàng hóa container đạt gần 16 triệu TEUs.

So với cùng kỳ năm 2018, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng tăng 12%, lượng container thực hiện tăng khoảng 6%.

Các khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa thông qua tăng cao nhất so với cả nước là Thanh Hóa tăng 48% (từ gần 18,6 triệu tấn lên hơn 27,3 triệu tấn) do Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động, lượng hàng lỏng thông qua xuất nhập tăng mạnh; Bình Thuận tăng 46% (từ hơn 9,2 triệu tấn lên hơn 13,46 triệu tấn) do cảng biến Vĩnh Tân được công bố và nạo vét luồng hàng hải có thể đón nhận tàu hàng khô từ 30.000-100.000 tấn.

Một số cảng biển cũng chuyển biến tích cực về lượng hàng thông qua so với cùng kỳ năm trước như cảng biển Nam Định có chuyển biến tích cực tăng 43%, khu vực cảng biển như Quảng Ninh, Cần Thơ, Quảng Ninh, Hà Tĩnh tăng từ 20-28%.

Khối lượng hàng hóa thông qua cảng khu vực TPHCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vũng Tàu lớn nhất (đạt từ 68,48-132,4 triệu tấn).

Tuy nhiên, một số khu vực có khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển giảm như khu vực cảng biển Nha Trang và Quảng Trị giảm từ 11-27%.

Riêng đối với hàng hóa container, tuy khối lượng hàng container thông qua cảng cao hơn so với mức tăng trưởng của tháng trước, nhưng một số khu vực trong năm 2019 vẫn đang giảm mạnh như Quảng Ninh giảm 43%, Mỹ Tho giảm 12%, Nghệ An giảm 15%.

Một số khu vực cảng biển có khối lượng hàng container thông qua cảng biển nhỏ tăng so với cùng kỳ năm trước là Đồng Tháp tăng 26%, Đà Nẵng tăng 25%.