(Chinhphu.vn) - Dự kiến đến năm 2020 sẽ huy động khoảng 30.000 tỷ đồng để đầu tư cho kết cấu hạ tầng Khu kinh tế mở Chu Lai, trong đó vốn từ ngân sách và có nguồn gốc từ ngân sách khoảng 7.000 tỷ đồng.

Một góc khu đô thị mới An Phú, Tam Kỳ thuộc địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai đã được quy hoạch.

Đây là một trong những con số đáng chú ý trong Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội Khu kinh tế mở Chu Lai (đến năm 2020) vừa được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc ký quyết định phê duyệt.

Theo đó, Khu kinh tế mở Chu Lai sẽ là một trung tâm công nghiệp – du lịch – dịch vụ của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực miền Trung và cả nước, trong thế gắn kết liên vùng với Tây Nguyên, Khu kinh tế Dung Quất và các nước Campuchia, Lào, Thái Lan.

Đến 2020, hình thành và phát triển các khu công nghiệp chủ yếu như KCN Bắc Chu Lai (630ha), KCN cơ khí ô tô Trường Hải (243ha), KCN Tam Anh (1.915ha)…; xây dựng và phát triển khu công nghệ cao Tam Thăng (300 ha).

Một số mục tiêu cụ thể tới năm 2020:

Giá trị xuất khẩu: 335 – 340 triệu USD

Thu ngân sách: 5.880 – 6.000 tỷ đồng

Thu hút 160 – 170 nghìn lao động

Đóng góp 50% giá trị sản xuất, 50 – 52% thu ngân sách, 56 – 57% giá trị xuất khẩu, thu hút 50 – 52% lao động của tỉnh Quảng Nam.

Trên lĩnh vực xã hội, đến năm 2020, Khu kinh tế mở sẽ có quy mô dân số 650.000 người, hình thành các cơ sở giáo dục - đào tạo như Trung tâm dạy nghề 295ha, trường phổ thông quốc tế Chu Lai, Đại học dân lập, trường dạy nghề chất lượng cao. Ngoài ra, sẽ xây dựng bệnh viện đa khoa Trung ương tại khu vực này…

Cũng tới năm 2020, sẽ hình thành khu đô thị Tam Phú (2.000ha), Tam Hòa (1.640ha), nâng cấp khu đô thị Núi Thành trở thành đô thị loại III…

Về định hướng phát triển, với quy mô hiện tại 32.040 ha, khu kinh tế mở Chu Lai sẽ được mở rộng dần về phía Tây và phía Bắc.

Trước đó, ngày 16 tháng 02 năm 2009, Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến của Thủ tướng, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì về quy hoạch các ngành của Khu tinh tế mở Chu Lai. Trong đó, đặc biệt chú ý về hạ tầng giao thông, có tính đến mối liên hệ trong khu vực và cả vùng; về cơ chế và nguồn vốn đầu tư, vừa phù hợp pháp luật và có tính khả thi.

Hà Lực

(Nguồn: Quyết định số 1522/QĐ-BKH)