(Chinhphu.vn) – Quảng Ninh dự kiến số thu ngân sách năm 2015 sẽ được 33.350 tỷ đồng, tổng chi ngân sách địa phương năm 2015 là 17.550 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển gần 9.200 tỷ đồng là mức chi cao nhất từ trước đến nay.

Ngày 21/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2015 và phương án phân bổ dự toán, cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương; kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016.

Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trong bối cảnh có nhiều khó khăn của năm 2015 nhưng việc thực hiện dự toán thu- chi ngân sách của tỉnh vẫn được thực hiện tốt, đảm bảo các yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh.

Cụ thể, dự kiến số thu ngân sách năm 2015 sẽ được 33.350 tỷ đồng, trong đó: thu thuế xuất nhập khẩu đạt thấp do ảnh hưởng của tình hình giá dầu thô trên thế giới giảm và các chính sách điều tiết vĩ mô của Chính phủ; thu nội địa dự kiến cả năm sẽ tăng khoảng 17% dự toán (2.820 tỷ đồng).

Về tổng chi ngân sách địa phương năm 2015 là 17.550 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển gần 9.200 tỷ đồng là mức chi cao nhất từ trước đến nay.

Về dự toán ngân sách giao năm 2016 trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, tốc độ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nên dự kiến số giao về tổng thu ngân sách là 35.085 tỷ đồng; tổng chi là 17.405 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từ nay tới cuối năm các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp quyết liệt với mục tiêu đã đề ra phấn đấu hoàn thành cao nhất số thu NSNN năm 2015 trên địa bàn, trong đó số thu không thay đổi theo kế hoạch đã đề ra nhằm đảm bảo cho các nhiệm vụ chi để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với dự toán chi ngân sách, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện đúng theo yêu cầu Trung ương đã giao, điều hành cơ cấu giữa đầu tư phát triển và chi thường xuyên không thấp hơn năm 2015.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc yêu cầu các cấp, các ngành cần hết sức linh hoạt, chủ động bám sát các ban, ngành trung ương để có sự điều chỉnh cho phù hợp, đặc biệt trong việc giao chỉ tiêu, dự toán cho năm 2016 sát thực tiễn của từng địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc thống nhất chủ trương đảm bảo cơ cấu chi đầu tư phát triển luôn cao hơn chi thường xuyên. Trong đó chi đầu tư phát triển sẽ tập trung vào các công trình trọng điểm, động lực, song tuyệt đối không chỉ trông chờ vào ngân sách mà cần huy động tổng thể các nguồn lực, nguồn vốn từ trung ương, từ xã hội. Đối với chi thường xuyên bên cạnh việc tiết kiệm chi sẽ đẩy mạnh phân cấp, nâng cao hiệu quả cơ chế đặt hàng đối với các đơn vị sự nghiệp có thu.

 (theo Báo Quảng Ninh)

Từ khóa: Quảng Ninh , ngân sách , chi đầu tư phát triển , Chủ tịch UBND tỉnh , Nguyễn Đức Long , Bí thư tỉnh ủy , Nguyễn Văn Đọc