(Chinhphu.vn)- Với 83,16% số phiếu tán thành, sáng nay (13/11), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2010.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, tổng chi ngân sách trung ương năm 2010 là 423.172 tỷ đồng (tính cả 52.736 tỷ đồng bổ sung cân đối và bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để điều chỉnh tiền lương tối thiểu trong các năm 2007, 2008, 2009).

Mặc dù, một số đại biểu đề  nghị không bố trí vốn đầu tư cho các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước, nhưng trong dự toán Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2010 có bố trí NSNN cho một số tập đoàn, tổng công ty và các ngân hàng thương mại để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước đã giao trong những năm trước đây.

Chẳng hạn, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được bố trí 3.500 tỷ đồng để đầu tư một số dự án trọng điểm dầu khí. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 1.190 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng nâng cao an toàn trên tuyến đường sắt Thống nhất; đường sắt đô thị Hà Nội. Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam  54 tỷ đồng để nâng cấp cảng Hải Phòng giai đoạn 2. Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 60 tỷ đồng để thực hiện 2 dự án mạng truyền dữ liệu của các cơ quan Đảng và Nhà nước và dự án hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai trên biển.

Năm 2010 phân bổ vốn  đầu tư do Trung ương quản lý 37.557,7 tỷ đồng, tăng 2.087,7 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2009, chiếm 29,9% tổng đầu tư từ NSNN.

Đầu tư cho các tỉnh khó khăn thuộc khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ đã được đặc biệt chú trọng và ưu tiên. Ngoài phần đầu tư trong cân đối NSNN ổn định trong giai đoạn 2007-2010, Quốc hội đề nghị tăng thêm 300 tỷ đồng cho chương trình giảm nghèo để sớm thực hiện dứt điểm chương trình này

Nghị quyết cũng giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức phân bổ ngân sách Trung ương cho từng Bộ, cơ quan Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Luật Ngân sách Nhà nước. Đồng thời, yêu cầu các Bộ, cơ quan khác ở Trung ương và Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai giao dự toán thu, chi NSNN năm 2010 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội đến từng đơn vị trước ngày 31/12/2009.

Cùng với việc lưu ý tăng cường tiết kiệm chi tiêu, chống lãng phí và cắt giảm các khoản chi chưa bức thiết, Nghị quyết của Quốc hội nêu yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương tiếp tục rà soát danh mục các dự án đầu tư, tâp trung bố trí vốn đầu tư cho các công trình quan trọng, cấp bách, có hiệu quả, ưu tiên bố trí vốn trả nợ và các dự án chuyển tiếp, có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2010 - 2011; không bố trí vốn cho các dự án, công trình chưa đủ thủ tục đầu tư. Chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội và điều chỉnh tiền lương.

Quỳnh Hoa