(Chinhphu.vn) – Báo cáo kinh tế-xã hội quý III và 9 tháng năm 2019 của Tổng Cục thống kê cho biết, trong quý III và 9 tháng năm 2019 hoạt động của ngành thủy sản tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, duy trì được đà tăng trưởng khá.

Cụ thể, sản lượng thủy sản quý III/2019 ước tính đạt 2.190,6 nghìn tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm cá đạt 1.488,9 nghìn tấn, tăng 4,6%; tôm đạt 322 nghìn tấn, tăng 6,6%; thủy sản khác đạt 379,7 nghìn tấn, tăng 4,9%.

Tính chung 9 tháng năm nay, tổng sản lượng thủy sản ước tính đạt 5.964,9 nghìn tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm cá đạt 4.321,9 nghìn tấn, tăng 5,2%; tôm đạt 719,6 nghìn tấn, tăng 7,2%; thủy sản khác đạt 923,4 nghìn tấn, tăng 5%.

Giá cá tra những tháng đầu năm cao nhưng đến quý III giá lại có xu hướng giảm khiến thị trường giao dịch trầm lắng. Tính chung 9 tháng năm 2019, sản lượng cá tra ước tính đạt 1.029,4 nghìn tấn, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

Thời tiết tương đối thuận lợi cho nuôi tôm nước lợ, sản lượng tôm sú 9 tháng năm nay ước tính đạt 213,2 nghìn tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước (quý III ước tính đạt 93,8 nghìn tấn, tăng 1,7%); sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 342,8 nghìn tấn, tăng 9,9% (quý III ước tính đạt 165,8 nghìn tấn, tăng 9,1%).

Sản lượng thủy sản khai thác 9 tháng ước tính đạt 2.850,9 nghìn tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 2.132,4 nghìn tấn, tăng 4,4%; tôm đạt 127,9 nghìn tấn, tăng 1,2%.

Nguyễn Hoàng