(Chinhphu.vn)- Môi trường cạnh tranh sẽ tạo nguồn lực và áp lực để cải cách thực sự doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Do đó, khi triển khai tái cơ cấu DNNN tại Việt Nam cần chú ý đến vấn đề quan trọng nhất là tạo dựng môi trường cạnh tranh đầy đủ.

Đây là ý kiến của TS. Phạm Sỹ Thành, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu kinh tế Trung Quốc (thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VEPR) nêu tại Hội thảo Tái cơ cấu DNNN Việt Nam do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày 12/12.

Dù đạt được kết quả bước đầu, theo TS. Phạm Sỹ Thành, cần hình thành một môi trường cạnh tranh trước và trong khi cải cách DNNN. Thực tế, môi trường cạnh tranh sẽ tạo nguồn lực và áp lực để cải cách thực sự DNNN. Do đó, khi triển khai tái cơ cấu DNNN tại Việt Nam cần chú ý đến  vấn đề quan trọng nhất là  tạo dựng môi trường cạnh tranh đầy đủ.

TS. Nguyễn Đức Thành, Giám đốc VEPR - Đại học Quốc gia Hà Nội, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia cho biết, theo kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước trong năm 2014 - 2015, Chính phủ sẽ thực hiện cổ phần hóa khoảng 500 DNNN.

Trong đó, cổ phần hóa 1/8 tập đoàn kinh tế, 5/10 tổng công ty 91 và hầu hết tổng công ty 90, bán tiếp cổ phần 4/5 ngân hàng thương mại nhà nước đã cổ phần hóa, tạo đà cho việc hoàn thành cổ phần hóa vào năm 2020.

Tuy nhiên, ông Thành cũng cho rằng, quan trọng là cổ phần hóa đến mức nào và số cổ phần hóa đó có được lưu thông trên thị trường chứng khoán hay không mới là quan trọng. Chỉ khi được lưu thông trên thị trường chứng khoán thì người dân và cổ đông mới có thể giám sát được hoạt động của doanh nghiệp, và đây mới là ý nghĩa thật sự của hoạt động cổ phần hóa.

Anh Minh