(Chinhphu.vn) - Theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, năm 2017 kinh tế tăng trưởng ấn tượng chủ yếu do thực thi chính sách hỗ trợ từ phía cung nền kinh tế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích khởi tạo doanh nghiệp… và dự báo tăng trưởng năm 2018 có thể đạt mức 6,8%.

Ông Trương Văn Phước, Quyền Chủ tịch Uỷ ban Giám sát Tài chính quốc gia phát biểu. Ảnh:VGP/Huy Thắng

Đây là nội dung được nhấn mạnh trong Báo cáo Tổng quan thị trường tài chính 2017 do Uỷ ban Giám sát Tài chính quốc gia (NFSC) công bố ngày 26/12.

Báo cáo của Uỷ ban Giám sát Tài chính quốc gia (NFSC) nêu rõ, trong nước, kinh tế tăng trưởng ấn tượng ở mức cao trong khu vực (6,7%) trong khi ổn định vĩ mô tiếp tục được duy trì, lạm phát dự báo khoảng 3,15%.  Tăng trưởng kinh tế ghi nhận sự cải thiện cả về phía tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế.

Về phía cung, khu vực dịch vụ tăng trưởng ở mức cao, nông lâm thủy sản phục hồi; cơ cấu kinh tế tăng tỷ trọng các ngành có hàm lượng công nghệ và giá trị tăng cao, năng suất lao động tăng lên. Về phía cầu, tiêu dùng hộ gia đình gia tăng khá, đầu tư ngoài nhà nước (tư nhân và nước ngoài) tăng mạnh mẽ, nhu cầu bên ngoài phục hồi là lực đỡ cho các ngành theo hướng xuất khẩu, nông nghiệp và giúp công nghiệp chế biến chế tạo tăng khá.

Theo ông Trương Văn Phước, Quyền Chủ tịch Uỷ ban Giám sát Tài chính quốc gia, năm 2017 là thời gian chứng kiến nhiều tăng trưởng vượt bậc về số lượng cũng như sự cải thiện về chất lượng. Hành động quyết liệt của Chính phủ đã góp phần tạo ra những động lực phát triển kinh tế.

“Những kết quả trên có được chủ yếu do thực thi chính sách hỗ trợ từ phía cung nền kinh tế, chính sách cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích khởi tạo doanh nghiệp, thực thi chính sách hỗ trợ thị trường và doanh nghiệp trong những năm gần đây”, lãnh đạo NFSC nói.  

Uỷ ban Giám sát Tài chính quốc gia phân tích, tăng trưởng kinh tế trong năm 2017 đã được hỗ trợ tích cực bởi một số 3 nhân tố chủ đạo chính.

Thứ nhất, môi trường kinh doanh tiếp tục cải thiện tích cực, vốn đầu tư trực tiếp đăng ký tăng trên 50% và vốn gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam tăng mạnh nhất kể từ năm 2011.

Thứ hai, khu vực tư nhân tiếp tục là động lực của tăng trưởng với số lượng doanh nghiệp đăng ký đạt kỷ lục trên 125 nghìn doanh nghiệp và tăng 40% về vốn.

Thứ ba, nền tảng tài chính đang ngày càng được củng cố hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng. Theo đó, cung ứng vốn của hệ thống tài chính tăng khá (28,6%) với sự gia tăng tỷ trọng từ thị trường vốn (từ mức 28% năm 2016 lên mức 33,4%). Sự mất cân đối về cơ cấu từ khá lâu của thị trường tài chính được cải thiện, thị trường vốn huy động giúp huy động vốn trung và dài hạn nhiều hơn cho nền kinh tế; các rủi ro về kỳ hạn được giảm thiểu. Thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh nhất khu vực và nằm trong số 5 thị trường tăng trưởng hàng đầu thế giới. Giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt xấp xỉ 66% GDP, gấp hai lần năm 2015.

Về thị trường tiền tệ, Báo cáo của Uỷ ban Giám sát Tài chính cũng đánh giá thị trường này năm 2017 khá ổn định và dòng vốn tín dụng vào mục tiêu sản xuất kinh doanh nhiều hơn. Thị trường ngoại hối và tỷ giá ổn định giúp hỗ trợ xuất khẩu và tăng dự trữ ngoại hối ở mức kỷ lục 47 tỷ USD.

Quá trình tái cơ cấu đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng: Quốc hội thông qua Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Hệ thống ngân hàng đã tự xử lý khoảng 70 nghìn tỷ đồng nợ xấu, tăng 40% so với năm 2016. Lợi nhuận của hệ thống ngân hàng thương mại tăng lên trên 40%, tạo điều kiện giảm lãi suất trong thời gian tới.

Báo cáo dự báo sang năm 2018 tăng trưởng kinh tế thế giới và thương mại tiếp tục được duy trì song ở mức độ không nhiều như năm 2017, giá cả hàng hóa thế giới ít biến động. Chính sách tiền tệ dần thắt chặt, chính sách tài khóa tiếp tục chú trọng cải cách thuế và kiểm soát chi tiêu. Xuất khẩu của Việt Nam sẽ có thể chịu tác động từ xu thế bảo hộ thương mại.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho rằng cần nhìn cụ thể vào các động lực tăng trưởng trong năm 2017, cái nào sẽ duy trì, cái nào chỉ mang tính thời điểm.

Ông Bùi Quốc Dũng, Trợ lý Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dẫn chứng trường hợp của Samsung, năm 2016 do bị lỗi sản phẩm, sản lượng giảm, năm 2017 có sản phẩm mới, lại hồi phục, hoặc trường hợp Formosa cũng mới đi vào sản xuất có sản lượng lớn năm 2017.

“Thực tế, có những yếu tố năm 2017 sở dĩ tăng một phần đột biến do mẫu số năm 2016 nhỏ, còn khi năm 2017 đã tăng cao rồi thì duy trì tốc độ tăng năm 2018 và các năm tiếp theo không đơn giản, điều này cần có sự phân tích thấu đáo để có kết quả tốt hơn”  ông Dũng nói.

Dù có nhiều yếu tố biến động khó lường trong năm 2017, Ủy Ban Giám sát Tài chính quốc gia vẫn dự báo năm tới tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục duy trì tốc độ ở mức 6,5%-6,8% nhờ khu vực tư nhân khởi sắc mạnh và là động lực quan trọng. Nếu các chính sách từ phía cung phát huy hiệu quả tích cực thì tăng trưởng kinh tế 2018 có thể đạt mức 6,8%. Trong khi đó, nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô sẽ được tạo điều kiện thuận lợi do yếu tố giá hàng hóa thế giới ít biến động, tỷ giá ổn định. Lạm phát có thể tiếp tục được kiểm soát ở mức dưới 5%.

Báo cáo Tổng quan của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia chính thức được đưa vào danh mục ấn phẩm định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và gửi một số cơ quan thuộc Chính phủ từ năm 2015.

Huy Thắng