Trang chủ » Chuyên đề » Kinh tế-xã hội 2015

Đầu tư nước ngoài tăng 12,5% so với năm 2014

19:15, 27/12/2015

Theo Tổng cục Thống kê, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung năm 2015 đạt 22,76 tỉ USD, tăng 12,5% so với năm 2014.

Sản xuất công nghiệp tăng 9,8%

19:01, 27/12/2015

Tính chung cả năm 2015, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 9,8% so với năm 2014, cao hơn nhiều mức tăng 5,9% của năm 2013 và 7,6% của năm 2014.

GDP năm 2015 cao nhất 5 năm gần đây

15:14, 26/12/2015

GDP năm 2015 ước tăng 6,68%, vượt so với kế hoạch đề ra là 6,2%. Đây là mức tăng GDP cao nhất 5 năm gần đây (năm 2011 tăng 6,25%, năm 2012 tăng 5,25%, năm 2013 tăng 5,42%,...

Một lộ trình mới không thể cưỡng lại

13:15, 25/12/2015

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc nhận định trong năm 2015, chúng ta đã giành thắng lợi toàn diện trên lĩnh vực kinh tế với tăng trưởng GDP ở mức...

Cả nước có thêm gần 95.000 doanh nghiệp mới trong năm 2015

10:58, 25/12/2015

Cả năm 2015, cả nước có 94.754 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 30% so với số doanh nghiệp thành lập mới của năm 2014.

Những khoảng cách lớn cần kiên trì san lấp

07:36, 25/12/2015

Mặc dù kinh tế Việt Nam đã đạt nhiều thành quả quan trọng nhưng vẫn còn đó những khoảng cách lớn cần kiên trì san lấp.

Bước phát triển mới của kinh tế Việt Nam

08:00, 24/12/2015

Năm 2015 đánh dấu bước phát triển mới của kinh tế Việt Nam. Những kết quả trong cả giai đoạn vừa qua đã tạo nền tảng cho giai đoạn 5 năm tiếp theo, hướng tới tăng trưởng cao...