(Chinhphu.vn) – Theo Tổng cục Thống kê, trong năm 2015, cả nước có 94.754 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 601,5 nghìn tỷ đồng, tăng 26,6%. Xu hướng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp những tháng cuối năm khả quan hơn những tháng đầu năm.
Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê - Ảnh: VGP/Huy Thắng
21.506 doanh nghiệp trở lại hoạt động


Theo Tổng cục Thống kê, trong năm 2015, cả nước có 94.754 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 601,5 nghìn tỉ đồng, tăng 26,6% về số doanh nghiệp và tăng 39,1% về số vốn đăng ký so với năm 2014. Ngoài ra, có 851 nghìn tỉđồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn.

Như vậy, tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong năm 2015  là 1452,5 nghìn tỉ đồng. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp năm 2015 đạt 6,3 tỉ đồng, tăng 9,9% so với năm trước. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2015 là 1.471.900 người, tăng 34,9% so với năm 2014.

Trong năm nay, cả nước có 21.506 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 39,5% so với năm trước. Điều này cho thấy hiệu quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ khu vực doanh nghiệp phát triển.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2015 là 9.467 doanh nghiệp, giảm 0,4% so với năm trước, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỉ đồng (chiếm 93,8%). Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong năm là 71.391 doanh nghiệp, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước.

Về vấn đề giải thể doanh nghiệp, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, giống như các nước khác luôn có một tỉ lệ nhất định doanh nghiệp giải thể, đào thải theo quy luật thị trường.
Trong tháng 12, cả nước có 7.901 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 62,8 nghìn tỉ đồng, giảm 15,1% về số doanh nghiệp và tăng 19,5% về số vốn đăng ký so với tháng trước.  Trong tháng, cả nước có 2.860 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 16,8% so với tháng trước.

Doanh nghiệp tin vào xu hướng cải thiện

Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy xu hướng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp những tháng cuối năm khả quan hơn những tháng đầu năm. Dự kiến quý I/2016 so với quý IV/2015, có 40,9% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 17,7% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 41,4% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Về khối lượng sản xuất, có 44,8% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất của doanh nghiệp quý IV/2015 tăng so với quý trước; 20,4% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm và 34,8% số doanh nghiệp cho rằng ổn định.

Về xu hướng quý I/2016 so với quý IV/2015, có 42,2% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng lên; 17,6% số doanh nghiệp dự báo giảm và 40,2% số doanh nghiệp dự báo ổn định. Có tới 91,6% doanh nghiệp dự báo năm 2016 có khối lượng sản xuất tăng so với năm 2015.

Về đơn đặt hàng, xu hướng quý I/2016 so với quý IV/2015 tiếp tục khả quan với 38,2% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng cao hơn; 18,1% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm và 43,7% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định. Có tới 91,1% số doanh nghiệp lạc quan về số lượng đơn hàng năm 2016 sẽ tăng và giữ ổn định so với năm 2015.

Về đơn đặt hàng xuất khẩu quý IV so với quý trước, có 30,7% số doanh nghiệp khẳng định số đơn hàng xuất khẩu cao hơn; 21,4% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu giảm và 47,9% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu ổn định. Xu hướng quý I/2016 so với quý IV/2015, có 33% số doanh nghiệp dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu; 19,2% số doanh nghiệp dự kiến giảm và 47,8% số doanh nghiệp dự kiến ổn định. Đối với năm 2016, có 90,8% số doanh nghiệp dự báo đơn hàng xuất khẩu tăng lên và giữ ổn định.

Dự báo cả năm 2016, có 34,3% số doanh nghiệp cho rằng quy mô lao động tăng so với năm 2015 (37,8% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 33,9% doanh nghiệp ngoài Nhà nước và 25,9% doanh nghiệp Nhà nước dự báo quy mô lao động tăng); 57,6% số doanh nghiệp dự báo giữ quy mô lao động ổn định; 8,1% số doanh nghiệp dự báo quy mô lao động sẽ giảm.

Theo ông Nguyễn Bích Lâm, năm 2016 là thời điểm hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN, chuẩn bị và triển khai thực hiện hàng loạt hiệp định thương mại, do đó các doanh nghiệp phải nhanh chóng đổi mới, tái cấu trúc để tận dụng cơ hội cũng như đón nhận những thách thức, cạnh tranh khi hội nhập.

Huy Thắng