(Chinhphu.vn) - Chiều 23/3, đại diện Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy TPHCM tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Nhà nước “Đại thắng mùa Xuân 1975 - Sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hoà bình”.

Họp báo giới thiệu Hội thảo. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Hội thảo lần nhằm tiếp tục khẳng định, làm sâu sắc hơn ý nghĩa Đại thắng mùa Xuân 1975 - thắng lợi của ý chí thống nhất non sông và khát vọng hoà bình của nhân dân Việt Nam; là thắng lợi của trí tuệ Việt Nam và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc gắn liền với sức mạnh thời đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Hội thảo cũng tiếp tục đúc kết những bài học kinh nghiệm quý báu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, vận dụng và phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân cả nước phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Tổ chức đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục khẳng định và làm sáng tỏ thêm một số nội dung chủ yếu, như: Chủ trương, đường lối, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình là một trong những nhân tố hợp thành sức mạnh đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của toàn thể dân tộc Việt Nam, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc; các bước phát triển của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; diễn biến, kết quả của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975; vai trò của hậu phương lớn miền Bắc và sự ủng hộ quốc tế đối với nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước...

Hội thảo diễn ra trong 2 ngày (3 và 4/4/2015), tại TPHCM với hơn 400 đại biểu là các đồng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng; các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp; đại biểu Thành ủy, UBND TPHCM… tham dự.

Đến nay, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 100 bài tham luận của các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử.

BT