(Chinhphu.vn) - Ngày 3/4, tại TPHCM, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Nhà nước với chủ đề: “Đại thắng mùa Xuân 1975 - Sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình”.

Đoàn Chủ tịch Hội thảo. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải tới dự.

Gửi thư chức mừng Hội thảo, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Hội thảo khoa học là dịp chúng ta ôn lại trang sử hào hùng, chiến thắng oanh liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; là dịp ghi nhớ khắc sâu công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam; tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sỹ; tôn vinh và tri ân các bậc lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, các gia đình và người có công đã không tiếc máu xương, đóng góp sức người sức của và tuổi thanh xuân của mình vì độc lập tự do, vì khát vọng hòa bình và thống nhất Tổ quốc.

Chủ tịch nước tin tưởng Hội thảo sẽ rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội ta để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc và thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng nước Việt Nam XHCN ngày càng giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo nêu rõ: Đầu năm 1975, trước thời cơ lịch sử, Đảng ta đã hạ quyết tâm chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Chỉ trong thời gian ngắn, với sức mạnh cả về quân sự và chính trị, bằng ba đòn tiến công chiến lược then chốt: Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng. Đặc biệt Chiến dịch Hồ Chí Minh - đòn quyết chiến, chiến lược làm sụp đổ hoàn toàn ngụy quyền Việt Nam Cộng hòa mà hơn hai thập kỷ Mỹ đã dốc sức xây dựng, miền Nam được giải phóng, đất nước được thu về một mối. Đây là một sự kiện trọng đại, một mốc son chói lọi trong lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, một sự kiện chứa đựng ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại.

Trải qua 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhân dân ta đã đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa thực dân mới có quy mô lớn nhất, dài ngày và ác liệt nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Đại thắng mùa Xuân 1975 là kết quả của sự lãnh đạo, đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh; của sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Chiến công oanh liệt này còn là sự toàn thắng của ý chí “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, của khát vọng cháy bỏng về nền độc lập, thống nhất và hòa bình của toàn thể dân tộc Việt Nam. Cùng với thời gian, thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1974 ngày càng được khẳng định, trở thành biểu tượng sáng ngời của bản lĩnh, trí tuệ, lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại Hồ Chí Minh.

Với ý nghĩa đó, cuộc hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc; kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, hun đúc tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập tự chủ, tinh thần quật khởi và khát vọng yêu chuộng hòa bình cho các tầng lớp nhân dân và thế hệ trẻ; xây dựng ý chí quyết tâm, phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn cách mạng mới.

Hội thảo tập trung làm rõ những nội dung cơ bản, bao gồm: Đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; ý chí quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của toàn dân tộc Việt Nam; sự phát triển của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tinh thần chiến đấu quả cảm, sáng tạo của nhân dân và lực lượng vũ trang; vai trò của hậu phương lớn miền Bắc và sự ủng hộ của quốc tế giành cho Việt Nam; đánh giá tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, vận dụng và phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

BT