(Chinhphu.vn) – Ngày 14/11,TP. Đà Nẵng tổ chức tuyên dương các điển hình tiên tiến thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

Ảnh: VGP/Lưu Hương

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn liền với những chương trình như “Thành phố 4 an”, “Thành phố môi trường”, “Thành phố 5 không 3 có” đã huy động được nguồn lực và sức mạnh trong từng khu dân cư, qua đó đã phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần tự quản, sáng tạo của mỗi người dân; từng khu dân cư đã động viên, giúp nhau làm kinh tế để giảm nghèo; giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh, góp phần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân và chính quyền địa phương.

Mặt trận các cấp đã xây dựng 112 mô hình điểm để nhân rộng ở 1.229 khu dân cư. Tiêu biểu như mô hình: “Khu dân cư thân thiện với môi trường”,  “Tuyến phố văn minh thông thoáng”, “Đoạn đường an toàn - xanh - sạch đẹp”, “Xóm đạo bình yên”, “Giáo xứ tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu”, “Thôn kiểu mẫu nông thôn  mới:…

Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo”, trong năm 2018, TP.Đà Nẵng đã vận động được hơn 30 tỷ đồng vào Qũy vì người nghèo; xây mới và sửa chữa 504 ngôi nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ phương tiện sinh kế cho hơn 1.364 hộ nghèo phát triển sản xuất; tiếp sức cho 1.799 học sinh, sinh viên con hộ nghèo đến tường…

Tại TP. Đà Nẵng, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã làm thay đổi hành vi người tiêu dùng. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp và người dân đã ưu tiên sử dụng hàng hoá sản xuất trong nước; thành phố cũng đã có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư thay đổi công nghệ, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tổ chức kết nối cung cầu hàng Việt.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã huy động được nguồn lực và sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ KT-XH; nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội.

Thời gian tới TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động,  phong trào thi đua nhằm khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong lao động, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…

Dịp này, TP. Đà Nẵng đã tuyên dương 136 tập thể và cá nhân, 81 Trưởng Ban công tác Mặt trận có trên 15 năm đóng góp xây dựng và phát triển có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua.

Lưu Hương