(Chinhphu.vn) - Ngày 15/10, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ vinh danh “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” năm 2018 và phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.


Tỉnh Quảng Ngãi vinh danh “Công dân tiêu biểu năm 2018”

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng khẳng định, những công dân tiêu biểu của tỉnh được vinh danh lần này là những tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt từ cơ sở, đã được các cơ quan, địa phương khen thưởng, tuyên truyền và phát huy nhân rộng tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm đối với cộng đồng.

UBND tỉnh đã lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân đối với các cá nhân đề nghị vinh danh “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2018” trên các phương tiện thông tin đại chúng để xét chọn 9 công dân tiêu biểu năm 2018 và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2018.

Cũng tại buổi lễ, tỉnh Quảng Ngãi đã phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Đó là triển khai và thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng lại hệ giá trị chuẩn mực trong văn hóa công sở, kiến tạo nên môi trường làm việc có văn hóa và hiệu quả, hình thành hình ảnh, tác phong cốt cách của cán bộ, công chức chuyên nghiệp, tận tâm, mẫu mực sáng tạo vì người dân phục vụ.

Thường xuyên tuyên truyền về văn hóa công sở nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của việc thực hiện văn hóa công sở trong môi trường làm việc hiện nay; tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức về văn hóa công sở, về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của can bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ. 

Tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc…  

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018. Trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 11 tập thể đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu thi đua yêu nước tại các khối, cụm thi đua năm 2018.

Lưu Hương