(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, những viên chức thuộc diện giao kết hợp đồng làm việc từ đủ 12 đến 36 tháng hoặc không xác định thời hạn trong đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Sở Tài chính tỉnh Kon Tum đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số vướng mắc trong công tác triển khai bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại các đơn vị sự nghiệp nhà nước, để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện. 

Người lao động tham gia BHTN là công dân Việt Nam giao kết các loại hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc sau đây với người sử dụng lao động: Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; Hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, kể cả những người được tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của nhà nước trước ngày Nghị định số 116/2003/NĐ-CP

(Trích Điều 2 Nghị định 127/2008/NĐ-CP)

Cụ thể, thực tế tại địa bàn tỉnh Kon Tum hiện nay, những viên chức được tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp nhà nước trước ngày Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 có hiệu lực (ngày 29/10/2003) vẫn thuộc biên chế Nhà nước, chưa thực hiện giao kết các loại hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động. Vậy những viên chức này có thuộc đối tượng đóng BHTN theo quy định tại Điều 2 Nghị định 127/2008/NĐ-CP  ngày 12/12/2008 của Chính phủ không?

Giải đáp thắc mắc này, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 15 và Điều 52 của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Điều 2 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHTN thì những viên chức thuộc diện giao kết hợp đồng làm việc từ đủ 12 tháng đến 36 tháng hoặc không xác định thời hạn trong đơn vị nghiệp nhà nước thuộc đối tượng tham gia BHTN theo quy định.

Ban Bạn đọc