(Chinhphu.vn) -  Công chức được phân công phụ trách kế toán ở các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện có được hưởng phụ cấp trách nhiệm không? Nếu có thì hệ số phụ cấp được hưởng là bao nhiêu? Đó là thắc mắc của Ông Trần Văn Huấn (Bến Tre) đề nghị được cơ quan chức năng giải đáp.

Vấn đề ông Huấn hỏi, ngày 13/1/2010 Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 165/BNV-CCVC trả lời như sau:

Điểm 1.9 khoản 1 mục I Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 15/6/2005 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước quy định đối tượng áp dụng: “Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân các cấp kể cả các đơn vị kế toán cấp II, cấp III trực thuộc Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban nhân dân các cấp kể cả các đơn vị kế toán cấp II, cấp III trực thuộc Ủy ban nhân dân các cấp”.

Theo mục V Thông tư nêu trên, mức phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán được quy định như sau:

Kế toán trưởng của các đơn vị kế toán thuộc Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN; đơn vị sự nghiệp tự cân đối thu-chi được hưởng mức phụ cấp chức vụ tính bằng mức phụ cấp chức vụ của Trưởng phòng (Trưởng ban) của đơn vị, cộng thêm phụ cấp trách nhiệm công việc ở mức 1 hệ số 0,1 so với mức lương tối thiểu chung.

Phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán nêu trên được hưởng mức phụ cấp chức vụ của Trưởng phòng (Trưởng ban) của đơn vị.

Kế toán trưởng và phụ trách kế toán các đơn vị còn lại căn cứ vào mức phụ cấp kế toán trưởng, mức phụ cấp phụ trách kế toán quy định ở trên để vận dụng phù hợp với hoạt động của đơn vị.

Trường hợp một người vừa được bổ nhiệm làm kế toán trưởng đơn vị kế toán cấp trên, vừa làm kế toán trưởng đơn vị kế toán cấp dưới (cấp II, III) thì được hưởng mức phụ cấp quy định cho kế toán trưởng đơn vị kế toán cấp trên.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Nội vụ đã có văn bản giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ

Ban Bạn đọc