(Chinhphu.vn) - Công ty của ông Tăng Minh Đức (tmduc@...) đang thực hiện quảng cáo trên 10 xe tải của công ty với giấy phép quảng cáo được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hồ Chí Minh cấp. Hiện giờ giấy phép của Công ty ông Đức đã hết hạn.

Theo ông Đức được biết, kể từ ngày 1/1/2013, các doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm thực hiện quảng cáo trên các phương tiện giao thông. Ông Đức muốn được biết Công ty của ông có phải xin giấy phép quảng cáo nữa không?

Cũng liên quan đến quy định về cấp giấy phép quảng cáo, ông Hoàng Hà (hhaqc989@...) phản ánh: Trước đây, theo Pháp lệnh về Quảng cáo năm 2001, tổ chức, cá nhân muốn thực hiện quảng cáo trên phương tiện bảng quảng cáo, băng - rôn, phải có giấy phép của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Từ ngày 1/1/2013 Luật Quảng cáo có hiệu lực, nhưng không thấy đề cập đến việc có phải xin cấp phép cho quảng cáo trên bảng, băng-rôn hay không.

Ông Hà hỏi: Hiện nay việc thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn cần thủ tục như thế nào? Lệ phí là bao nhiêu?

Giải đáp các vấn đề này, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) có ý kiến như sau:

Không phải xin giấy phép

Theo quy định của Luật Quảng cáo (có hiệu lực từ ngày 1/1/2013), quảng cáo trên phương tiện giao thông không phải xin giấy phép thực hiện quảng cáo tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch như quy định trước đây nữa.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, tổ chức, cá nhân phải thực hiện theo quy định tại Điều 32 Luật Quảng cáo, cụ thể: Không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông.

Sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giao thông.

Việc thể hiện biểu trưng, lô-gô, biểu tượng của chủ phương tiện giao thông hoặc hãng xe trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông.

Không thu lệ phí

Đối với việc thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn; hiện nay, theo quy định mới, việc quảng cáo này cũng không phải xin cấp giấy phép thực hiện, nhưng, tổ chức, cá nhân phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sở tại trước 15 ngày thực hiện.

Hồ sơ, trình tự thủ tục thông báo thực hiện theo quy định tại Điều 29, 30 Luật Quảng cáo.

Vì không phải là cấp giấy phép nên thủ tục thông báo không thu lệ phí.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có thông tin hướng dẫn công dân.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân