(Chinhphu.vn) -  Thắc mắc về trường hợp bố đẻ chưa được nhận trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến đã được Nhà nước trao tặng Huân, Huy chương, ông Nguyễn Văn Thanh (Vĩnh Phúc) đề nghị được giải đáp về thủ tục làm hồ sơ để bố ông có thể hưởng chế độ thương binh.

Theo Văn bản trả lời của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, tại Điều 28 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng có quy định, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng, Huy chương kháng chiến, Huy chương chiến thắng thì được hưởng trợ cấp một lần.

Tuy nhiên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Sở chưa nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ của bố ông Thanh. Do vậy, Sở đề nghị ông Thanh liên hệ với UBND cấp xã về trường hợp của bố ông để được hướng dẫn làm thủ tục hưởng trợ cấp một lần.

Về đề nghị làm hồ sơ để hưởng chế độ thương binh, ý kiến của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng, việc làm hồ sơ công nhận thương binh thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý bố ông Thanh trước khi bị thương. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chi trả chế độ cho đối tượng đã được công nhận là thương binh.

Vì thế, theo hướng dẫn của Sở, đề nghị ông Thanh liên hệ với cơ quan quản lý trước khi bố ông bị thương để được trả lời cụ thể.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc