(Chinhphu.vn) – Ngày 23/9, tại Hội nghị lần thứ 21, Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Bí thư  Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành trao quyết định và chúc mừng đồng chí Đào Khánh Hà.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định 5 đồng chí làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2015 – 2020, bao gồm:

Đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng;

Đồng chí Tống Văn Băng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hải Phòng;

Đồng chí Phạm Văn Lập, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng;

Đồng chí Phạm Đức Tuyên, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng;

Đồng chí Bùi Thị Hồng Vân, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng trao quyết định và chúc mừng các đồng chí được chỉ định làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Chúc mừng các đồng chí được Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y, chỉ định vào Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, đồng chí Lê Văn Thành khẳng định đây là bước kiện toàn nhân sự quan trọng để Ban Thường vụ  Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, đưa thành phố Hải Phòng phát triển nhanh và đột phá trong thời gian tới. Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị các đồng chí vừa được chuẩn y, chỉ định tiếp tục rèn luyện, phát huy phẩm chất, năng lực, đoàn kết, chung sức đồng lòng cùng tập thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./. 

Từ khóa: Ban Bí thư , quyết định , chỉ định , chuẩn y , nhân sự , Hải Phòng , Bí thư , Chủ tịch , Lê Văn Thành , Đào Khánh Hà , Đào Phú Thùy Dương , Tống Văn Băng , Phạm Văn Lập , Phạm Đức Tuyên , Bùi Thị Hồng Vân ,