(Chinhphu.vn) – Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ vừa trao các quyết định về  công tác cán bộ.

Ngày 12/2, Trường Đại học Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Văn Trào giữ chức vụ Hiệu trưởng Nhà trường nhiệm kỳ 2018-2023.

Trao quyết định bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc chúc mừng PGS.TS Nguyễn Văn Trào đã nhận được sự tín nhiệm cao của tập thể cán bộ giảng viên nhà trường, lãnh đạo Đảng ủy khối các trường đại học cao đẳng Hà Nội và lãnh đạo Bộ GD&ĐT.

Mong rằng trên cương vị mới, thầy hiệu trưởng sẽ cùng tập thể nhà trường tập trung trí tuệ, đoàn kết nhất trí, chủ động sáng tạo, vượt mọi khó khăn, phấn đấu không ngừng, đưa Trường Đại học Hà Nội không ngừng phát triển.

* Trước đó, ngày 9/2, Bộ Nội vụ đã tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

Tại lễ công bố, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trao Quyết định số 268/QĐ-BNV ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Nguyễn Bá Chiến giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội;

Đồng thời trao Quyết định số 266/QĐ-BNV ngày 9/2/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm Giám đốc Phân viện Khu vực Tây Nguyên Nguyễn Đăng Quế, giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

Phát biểu chúc mừng hai cán bộ vừa được bổ nhiệm, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh đến vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Đại học Nội vụ Hà Nội và Học viện Hành chính Quốc gia trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và đặt ra yêu cầu lãnh đạo hai đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ cần chủ động, tích cực đổi mới theo tinh thần của Nghị quyết 19-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII và quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của mỗi đơn vị.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tin tưởng các cán bộ được bổ nhiệm sẽ phát huy tốt nhất kinh nghiệm và năng lực, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong cơ quan, đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Bộ và ngành nội vụ ngày càng vững mạnh.

Từ khóa: quyết định , bổ nhiệm , nhân sự , Bộ Nội vụ , Bộ Giáo dục và Đào tạo