(Chinhphu.vn) – Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 26/3, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm TS Trần Quang Nam, Phó Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo kể từ ngày 19/3/2020, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Chúc mừng tân Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị đồng chí Trần Quang Nam tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao quyết định cho GS.TS Lê Thị Thanh Nhàn.

Trước đó, ngày 24/3, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc.

Theo Quyết định số 789/QĐ-BGDĐT, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động và bổ nhiệm GS.TS Lê Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Tại Quyết định số 799/QĐ-BGDĐT, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động và bổ nhiệm TS Nguyễn Viết Lộc, Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ với thời hạn 5 năm.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao quyết định và chúc mừng TS Nguyễn Viết Lộc.

Chúc mừng tân Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, GS.TS Lê Thị Thanh Nhàn và TS Nguyễn Viết Lộc đều là những người dầy dặn kinh nghiệm công tác, đã kinh qua nhiều công việc và vị trí lãnh đạo, am hiểu về ngành và lĩnh vực phụ trách, Bộ trưởng tin tưởng rằng, nhận trọng trách mới, GS.TS Lê Thị Thanh Nhàn và TS Nguyễn Viết Lộc sẽ tiếp tục phát huy được năng lực, sở trường, tâm huyết để hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được giao./.

Từ khóa: Bộ trưởng , Bộ Giáo dục và Đào tạo , quyết định , điều động , bổ nhiệm , Phạm Ngọc Thưởng , Trần Quang Nam , Phùng Xuân Nhạ , Nguyễn Viết Lộc , Lê Thị Thanh Nhàn