(Chinhphu.vn) - Chiều 24/12, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trao các quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ vừa trúng tuyển Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ.

Các cán bộ được bổ nhiệm lần này bao gồm: Đồng chí Trương Thế Côn, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Học viện Tư pháp giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Tư pháp;

Đồng chí Văn Thị Tâm Hồng, Thẩm tra viên chính Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục Thi hành án dân sự giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tổng cục Thi hành án dân sự.

Bộ trưởng Lê Thành Long khẳng định Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2018 vừa qua với quy trình, thủ tục rõ ràng, khách quan, công khai, minh bạch, Ban Cán sự Bộ Tư pháp đã tuyển chọn được các cán bộ đủ đức, đủ tài giữ các vị trí quan trọng trong các đơn vị thuộc Bộ, trên cơ sở các Đề tài mà các đồng chí đã bảo vệ tại kỳ thi tuyển sẽ tiếp tục phát triển và hiện thực hóa các ý tưởng đã đưa ra để giúp đơn vị của mình có bước phát triển mới và xử lý được các vấn đề đặt ra trong thực tiễn.

Bộ trưởng Lê Thành Long cũng đề nghị lãnh đạo hai đơn vị và các đơn vị thuộc bộ tiếp tục hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cương vị công tác mới.

Từ khóa: Bộ Tư pháp , Bộ trưởng , Lê Thành Long , quyết định , bổ nhiệm