(Chinhphu.vn) - Bộ Xây dựng vừa tổ chức công bố Quyết định số 962/QĐ-BXD và Quyết định số 2242/ BXD- TCCB về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo tại Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem).

Tại các quyết định nêu trên, Bộ Xây dựng chấp thuận đề nghị của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam bổ nhiệm ông Bùi Hồng Minh, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam giữ chức Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam; đồng thời bổ nhiệm ông Bùi Hồng Minh giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

Ông Bùi Hồng Minh, sinh ngày 17/10/1971, quê quán Hà Trung - Thanh Hóa, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Vicem từ 2013 đến nay. Trước đó, ông Minh có thời gian dài công tác tại Công ty Xi măng Bút Sơn và Xi măng Hà Tiên. Từ năm 2011 ông là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn trước khi nhận chức vụ Phó Tổng giám đốc Vicem vào cuối 2013.

Từ khóa: Bộ Xây dựng , quyết định , bổ nhiệm , Tổng Giám đốc , Tổng công ty Xi măng