(Chinhphu.vn) - Ngày 16/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã trao các quyết định về công tác cán bộ.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định và chúc mừng ông Trần Minh Tân  và ông Nguyễn Hồng Thắng.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam thôi biệt phái tại Cục Tin học hóa, trở về công tác tại Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ trưởng giao ông Nguyễn Hồng Thắng phụ trách điều hành Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông kể từ ngày 1/4/2020 cho đến khi có quyết định khác.

Đồng thời, Bộ trưởng trao Quyết định số 339/QĐ-BTTTT thuyên chuyển ông Trần Minh Tân, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam về công tác tại Trường Đại học Giao thông vận tải theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 1/4/2020.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận những đóng góp của ông Trần Minh Tân cho Trung tâm Internet Việt Nam và cho ngành; chúc ông Trần Minh Tân bước sang một chặng đường mới tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nước nhà. Đồng thời, Bộ trưởng mong muốn và tin tưởng ông Nguyễn Hồng Thắng sẽ tạo ra một trang mới, một không gian mới và có nhiều đóng góp mới cho Trung tâm Internet Việt Nam, cho ngành và cho đất nước./.

Từ khóa: Bộ trưởng , Bộ Thông tin và Truyền thông , quyết định , nhân sự , Nguyễn Mạnh Hùng , Trần Minh Tân , Nguyễn Hồng Thắng