(Chinhphu.vn) - Ngày 30/3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố các Quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm chức danh Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Học viện, Giám đốc Nhà xuất bản Lý luận chính trị.

Tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Dương Trung Ý, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Lý luận chính trị giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học kể từ tháng 4/2020, thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm;

Quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Chí Hướng, Chánh Văn phòng Học viện giữ chức Giám đốc Nhà xuất bản Lý luận chính trị kể từ tháng 4/2020, thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm cho đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

Quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Trương Công Đắc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Chánh Văn phòng Học viện kể từ tháng 4/2020, thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm.

Quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ kể từ tháng 4/2020, thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm.

Quyết định luân chuyển và bổ nhiệm đồng chí Mai Đức Ngọc, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền giữ chức Vụ trưởng Quản lý đào tạo kể từ tháng 4/2020, thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được nhận quyết định đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện yêu cầu các đồng chí khi nhận nhiệm vụ mới cần phát huy tài năng, trí tuệ, sở trường và kinh nghiệm công tác để đóng góp hiệu quả hơn nữa vào sự phát triển của Học viện./.

Từ khóa: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh , giám đốc , Bí thư Trung ương Đảng , Nguyễn Xuân Thắng , quyết định , điều động , bổ nhiệm , Nguyễn Chí Hướng , Trương Công Đắc , Hoàng Anh , Mai Đức Ngọc