(Chinhphu.vn) – Lãnh đạo các tỉnh: Quảng Ninh, Phú Yên, Đồng Tháp vừa ban hành, trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự.
Sáng 3/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên Nguyễn Chí Hiến đã trao Quyết định số 2268/QĐ-UBND, ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/12/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương vừa quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm đồng chí Lê Thị Hồng Phượng, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp thay đồng chí Nguyễn Trung Dũng nghỉ hưu theo quy định.

Sáng 3/12, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc nghỉ hưu theo chế độ đối với đồng chí Hoàng Ngọc Viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh giao đồng chí Nguyễn Mạnh Tuyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phụ trách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh./.

Từ khóa: Bí thư , Chủ tịch , Ban Thường vụ , quyết định , bổ nhiệm , điều động , nhân sự , Giám đốc , Quảng Ninh , Đồng Tháp , Phú Yên