(Chinhphu.vn) – Ngày 9/10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Nội vụ.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã trao Quyết định số 2309/QĐ-BNV ngày 5/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch - Tài chính giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng đề nghị, trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy cần tích cực phát huy phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm của bản thân, cùng với tập thể lãnh đạo, công chức trong vụ đoàn kết, thống nhất và tăng cường hợp tác với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và với các đơn vị ngoài Bộ để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Ban Cán sự đảng Bộ, lãnh đạo Bộ Nội vụ giao phó.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tin tưởng ở cương vị mới, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy với năng lực và kinh nghiệm công tác của bản thân sẽ cùng với lãnh đạo, công chức trong Vụ Kế hoạch - Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Từ khóa: Bộ trưởng , Bộ Nội vụ , Lê Vĩnh Tân , quyết định , bổ nhiệm , nhân sự , Nguyễn Thị Bích Thủy