(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Long An vừa tổ chức Lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Long An từ Văn phòng Quốc hội về UBND tỉnh.

Tại Lễ chuyển giao, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng và Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần đã ký kết biên bản chuyển giao công chức, người lao động của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh về UBND tỉnh Long An.

Theo đó, 6 công chức và 5 lao động hợp đồng từ Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh trực thuộc Văn phòng Quốc hội sẽ được điều động về UBND tỉnh Long An quản lý kể từ ngày 1/1/2019.

Việc chuyển giao này nhằm thực hiện Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 4/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh. Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 1/1/2019 đến ngày 31/12/2019.

Phát biểu tại buổi lễ Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần cho biết, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để công chức, người lao động của Văn phòng Đoàn ĐBQH an tâm công tác, khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị chung của địa phương./.

Từ khóa: Long An , Quốc hội , bàn giao , UBDN , cán bộ , công chức , hợp nhất , Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội , ĐBQH , HĐND