(Chinhphu.vn) – Ngày 11/5, Cổng TTĐT Quốc hội cho biết, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Nghị quyết số 937/NQ-UBTVQH14 về công tác cán bộ.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, ngày 28/3/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 1961-QĐNS/TW điều động đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022; phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1970, tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; trình độ chuyên môn: PGS.TS Tâm lý học. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà là Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kì 2016 - 2021 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà đảm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình thay đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Ninh Bình đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương./.

Từ khóa: Bộ Chính trị , quyết định , điều động , phân công , Ủy ban Thường vụ Quốc hội , Chủ tịch , Bí thư , Nguyễn Thị Kim Ngân , Nguyễn Thị Thu Hà , Nguyễn Thị Thanh , Ban Tổ chức Trung ương , Ninh Bình , Bắc Giang , Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam , Ủy viên Trung ương Đảng