(Chinhphu.vn) - Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 37 khóa X (mở rộng), Tỉnh ủy Bình Dương đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được chuẩn y, chỉ định chức vụ mới.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Hồ Quang Điệp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Tân Uyên (hiện là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương);

Chuẩn y đồng chí Dương Văn Thọ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương , nhiệm kỳ 2015-2020;

Chuẩn y đồng chí Trần Thanh Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương, nhiệm kỳ 2015-2020;

Chuẩn y đồng chí Hồ Việt Mai, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 1 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Khiêm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bàu Bàng tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo và thảo luận các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong quý II và cả năm 2020, tình hình phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương; nghe dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; báo cáo một số kết quả bước đầu tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở và công tác chuẩn bị đại hội cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025;..

Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương  lưu ý một số vấn đề cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: Triển khai quyết liệt, đồng bộ các chỉ đạo của Trung ương vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội ; tiếp tục theo dõi thật chặt tình hình doanh nghiệp, nắm thật chắc tình hình lao động để phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh; quyết tâm làm tốt công tác an sinh xã hội; đẩy nhanh tiến độ đầu tư công nhằm tạo công ăn việc làm, tạo sức sống cho xã hội, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cũng đặc biệt nhấn mạnh đến công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp, đề nghị thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung tối đa cho công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự để tổ chức đại hội cấp trên cơ sở, trước hết là hai đơn vị đại hội điểm để làm cơ sở rút kinh nghiệm chung./.

Từ khóa: Ban Bí thư , quyết định , chỉ định , chuẩn y , nhân sự , Ban Thường vụ , Ủy ban Kiểm tra , Bí thư , Chủ tịch , Trần Văn Nam , Hồ Quang Điệp , Dương Văn Thọ , Trần Thanh Liêm , Hồ Việt Mai , Nguyễn Thanh Khiêm