(Chinhphu.vn) - Ngày 29/6, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu chức các danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng chúc mừng các đồng chí được bầu vào các chức danh của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: http://baodienbienphu.info.vn

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Điện Biên đã giới thiệu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lò Văn Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV (thay ông Lò Văn Muôn nghỉ hưu). Ông Lò Văn Phương được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XV với 52/52 đại biểu có mặt đồng ý.

Ông Lò Văn Phương sinh năm 1967, quê quán ở xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, là cử nhân kinh tế ngành ngân hàng. Ông Lò Văn Phương từng giữ các chức vụ như: Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND tỉnh Điện Biên; Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Điện Biên; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên. Tại kỳ họp thứ 16 khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Lò Văn Phương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên.

Các đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên cũng đã bầu bà Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XIV, tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV với 52/52 đại biểu có mặt đồng ý.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh khoá XIV. Với 100% đại biểu có mặt đồng ý, ông Lê Thành Đô tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Thành Đô sinh năm 1968, quê quán ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, là cử nhân kinh tế. Ông Lê Thành Đô từng giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên kiêm Bí thư Huyện ủy Mường Nhé, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên; Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Tại Kỳ họp thứ 15 khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Lê Thành Đô được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu cũng đã bầu các ông: Phạm Đức Toàn, Lò Văn Tiến và Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khoá XIV tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh cũng thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc thuộc HĐND tỉnh; bầu Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban thuộc HĐND; bầu Ủy viên UBND tỉnh, bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026./.