(Chinhphu.vn) - Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ  Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa trao các quyết định về công tác cán bộ.

Bộ TN&MT: Ngày 9/11, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên  và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đã trao Quyết định số 2556/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Yến, Chuyên viên chính Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Bảo hiểm xã hội: Ngày 8/11, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn cho ông Nguyễn Văn Huấn, Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh Tây Ninh giữ chức vụ Giám đốc BHXH tỉnh Tây Ninh từ ngày 6/11.

Quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Hồng Phong, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ BHXH tỉnh Hà Giang giữ chức vụ Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hà Giang.

Đồng thời, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh đã trao quyết định nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/11/2017 cho ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TP. Hồ Chí Minh.

Bộ Y tế: Ngày 8/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm lại PGS. TS Vũ Xuân Phú giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương.

Bộ KH&CN: Ngày 6/11, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ KH&CN quyết định điều động ông Trần Đắc Hiến, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đến nhận công tác tại Cục Thông tin KH&CN quốc gia và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia;

Bổ nhiệm ông Trần Quang Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông KH&CN giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông KH&CN;

Bổ nhiệm ông Lương Văn Thắng, Hàm Vụ trưởng, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ” (gọi tắt là Ban Quản lý Dự án FIRST) giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án FIRST;

Điều động ông Phạm Trần Lê, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Tia sáng đến nhận công tác tại Báo Khoa học và Phát triển và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập, giao phụ trách Báo Khoa học và Phát triển. 

Bộ trưởng Bộ KH&CN cũng đã ký quyết định bổ nhiệm lại, giao Quyền Vụ trưởng, giao phụ trách đối với lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ.

Phát biểu tại lễ, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh chúc mừng các cán bộ vừa được tín nhiệm, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ để tiếp tục giữ các vị trí và trọng trách công tác khác nhau tại Bộ theo tinh thần của Nghị định 95 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ. Bộ trưởng tin tưởng, với trách nhiệm, nhiệt huyết, uy tín sẵn có, các cán bộ được bổ nhiệm sẽ phát huy cao độ năng lực, trí tuệ đóng góp vào sự phát triển chung của Bộ Khoa học và Công nghệ trong thời gian tới.

Từ khóa: Quyết định , điều động , bổ nhiệm , nhân sự , Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Khoa học và Công nghệ , Bộ Y tế , BHXH