(Chinhphu.vn) - Tại phiên họp phiên đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khoá VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phạm Viết Thanh tiếp tục là Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: bariavungtau.com.vn

Sáng 25/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào ngày làm việc thứ ba. Mở đầu buổi làm việc, Đại hội nghe công bố kết quả phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá VII bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa VII.

Theo đó, tại phiên họp phiên đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá VII diễn ra chiều 24/9, Ban Chấp hành đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Văn Thọ được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. 10 đồng chí được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đồng chí Võ Văn Dũng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII, đồng chí Phạm Viết Thanh hứa luôn giữ vững sự đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, vì chỉ có đoàn kết mới tạo thêm sức mạnh, chỉ có dân chủ mới tạo trí tuệ và tư duy chia sẻ, thống nhất trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn phát huy yếu tố tích cực, sáng tạo và trách nhiệm của từng thành viên, quy tụ trí tuệ của tập thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng, phấn đấu giữ vững danh hiệu cao quý người đảng viên Cộng sản.

“Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII sẽ khẩn trương hoàn chỉnh Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch công tác để cụ thể hoá và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; sự hỗ trợ của các bộ, ban, ngành Trung ương; sự góp ý, giám sát của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao”, đồng chí Phạm Viết Thanh khẳng định.