(Chinhphu.vn) - Ngày 12/5, HĐND tỉnh Hà Nam khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) để thực hiện một số nội dung liên quan đến công các cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Phạm Sỹ Lợi chúc mừng bà Đinh Thị Lụa.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam đã bầu bà Đinh Thị Lụa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng thời, HĐND tỉnh Hà Nam đã bầu ông Lường Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam và ông Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Phạm Sỹ Lợi chúc mừng các cán bộ được bầu giữ chức Ủy viên UBND tỉnh.

Kỳ họp cũng đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với ông Trương Minh Hiến và ông Bùi Quang Cẩm, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh (do đã nghỉ hưu theo chế độ); nhất trí cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Quang Cẩm (do đã nghỉ hưu theo chế độ và có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh).

Kỳ họp cũng nhất trí miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông: Đặng Đình Thoảng, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Đào Đình Tùng, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp (do chuyển công tác); Trần Minh Dũng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam; ông Nguyễn Văn Oang, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam (do đã nghỉ hưu theo chế độ).

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam đã tập trung xem xét, thảo luận và thống nhất thông qua các nghị quyết nhằm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gồm: Nghị quyết điều chỉnh phạm vi, hướng tuyến, quy mô đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ chùa Ba Sao đến chùa Bái Đính trên địa bàn tỉnh Hà Nam; nghị quyết về đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị xã Duy Tiên; nghị quyết về bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh; nghị quyết về giao bổ sung chỉ tiêu số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua đảm bảo công khai, minh bạch đúng các quy định của pháp luật để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua./.

Từ khóa: HĐND , Hà Nam , bầu bổ sung , Bí thư , Chủ tịch , HĐND , Phạm Sỹ Lợi , Đinh Thị Lụa , Lường Văn Thắng , Nguyễn Văn Lượng , Giám đốc , Trương Minh Hiến , Bùi Quang Cẩm , Đặng Đình Thoảng , Đào Đình Tùng , Trần Minh Dũng , Nguyễn Văn Oang