(Chinhphu.vn) - Ngày 5/6, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) để kiện toàn công tác cán bộ và xem xét, quyết định một số nội dung.


Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình chúc mừng đồng chí Trần Phong.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình đã bầu đồng chí Trần Phong, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình giữ chức vụ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình đã thảo luận, xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra và biểu quyết thông qua các nghị quyết về: bổ sung danh mục công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh; giảm mức thu một số loại phí do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; sửa đổi tỷ lệ phân chia một số khoản thu tại các nghị quyết của HĐND tỉnh; phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh; phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án cải tạo, nâng cấp đường Trần Phú, thành phố Đồng Hới; phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh; đặt tên quảng trường tại trung tâm thành phố Đồng Hới là Quảng trường Hồ Chí Minh. 

HĐND tỉnh Quảng Bình thông qua các nghị quyết.

Phát biểu kết luận kỳ họp đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: Kỳ họp lần này diễn ra vào thời điểm sắp kết thúc 6 tháng đầu năm 2020 và cũng là thời điểm sắp kết thúc đại hội đảng bộ cấp cơ sở; đồng thời, tích cực, khẩn trương chuẩn bị cho đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.  

Chính vì vậy, HĐND tỉnh Quảng Bình yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, tập trung vào các vấn đề còn nhiều khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra.

HĐND tỉnh Quảng Bình giao Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tích cực chỉ đạo các cấp, ngành khẩn trương triển khai thực hiện ngay các nghị quyết mà HĐND tỉnh đã thông qua để kịp thời thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong thời gian tới./.

Từ khóa: Quảng Bình , Bí thư , Chủ tịch , bầu bổ sung , Hoàng Đăng Quang , Trần Phong