(Chinhphu.vn) - Theo đồng chí Phạm Minh Chính, xây dựng đội ngũ cán bộ có ý nghĩa quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng. Những năm qua, công tác cán bộ đã đạt được nhiều thành tựu, tuy nhiên trước nhiệm vụ mới, tình hình mới, nếu không có cuộc cách mạng đổi mới chính mình thì không thể xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 

Ngày 31/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí bí thư các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí bí thư, phó bí thư thường trực các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc và các thành viên của Tổ Biên tập Đề án.

Để triển khai nghiên cứu xây dựng Đề án này trình Hội nghị Trung ương 7 (tháng 5/2018) trên cơ sở tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, đến ngày 15/1/2018, có 68/68 tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và 60 ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương tiến hành tổng kết và gửi báo cáo về Trung ương.

Ban Chỉ đạo Trung ương đã xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết và dự thảo Đề cương chi tiết Đề án, đồng thời tổ chức 7 hội nghị để lấy ý kiến các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương qua các thời kỳ, Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, các nhà khoa học trong cả nước... 

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu của các đồng chí bí thư, phó bí thư thường trực các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc thống nhất cho rằng, Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ” trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cấp thiết đối với toàn hệ thống chính trị.

Đề cương Đề án được Tổ Biên tập xây dựng chặt chẽ, khoa học, cụ thể, toàn diện với dữ liệu phong phú, sát thực tiễn.

Các đại biểu cũng đề nghị Tổ Biên tập Đề án nghiên cứu, thống nhất nhận thức về đội ngũ cán bộ cấp chiến lược; đối tượng nghiên cứu của Đề án bao gồm cả đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ, trong đó tập trung vào cán bộ chủ chốt từ trung ương đến cơ sở; bổ sung thêm nội dung đánh giá về đội ngũ chuyên gia. Sắp xếp lại bố cục của Đề án, bảo đảm sự cân đối, hài hòa giữa thực trạng và giải pháp. Các mục tiêu của Đề án cần được nghiên cứu xây dựng phù hợp với từng cấp, từng ngành, địa phương.

Về yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cần bổ sung thêm phẩm chất dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời phải có tinh thần cầu thị…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đánh giá cao những ý kiến góp ý của các đồng chí bí thư, phó bí thư thường trực các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc.

Theo đồng chí Phạm Minh Chính, xây dựng đội ngũ cán bộ có ý nghĩa quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng. Những năm qua, công tác cán bộ đã đạt được nhiều thành tựu, tuy nhiên trước nhiệm vụ mới, tình hình mới, nếu không có cuộc cách mạng đổi mới chính mình thì không thể xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Tổ Biên tập Đề án tiếp thu các ý kiến trao đổi, góp ý của các đại biểu. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tiếp tục tổ chức các hội nghị lấy ý kiến góp ý của các đồng chí bí thư các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung và miền Nam để tiếp thu, hoàn thiện Đề án trước khi trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Từ khóa: tổ chức , cán bộ , Phạm Minh Chính , Bộ Chính trị , Ban Tổ chức Trung ương