(Chinhphu.vn) – Thành phố Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Hà Giang, Tây Ninh vừa triển khai kiện toàn nhân sự chủ chốt.

Ngày 7/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng đã trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về công tác cán bộ.

Theo đó, Tỉnh ủy Hà Giang điều động đồng chí Nguyễn Văn Chung, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Bắc Mê để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Tuân, thôi giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bắc Mê.

Chiều 7/5, ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã trao quyết định của UBND tỉnh bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND phụ trách Văn phòng UBND tỉnh Trương Văn Hùng, giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh kể từ ngày 8/5/2018. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Ngày 7/5, HĐND quận Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức kỳ họp bất thường (kỳ họp thứ 7), nhiệm kỳ 2016 – 2021 để kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND quận và các Ủy viên UBND quận.

Tại kỳ họp, 37/37 đại biểu đã thống nhất bầu Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Cầu Giấy Trần Đình Cường giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước đó, ngày 27/3, HĐND quận Cầu Giấy đã tổ chức kỳ họp bất thường bầu Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh giữ chức Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước đó, ngày 4/5, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã trao Quyết định 767-QĐ/TU ngày 26/4/2018 của Tỉnh ủy Bắc Ninh điều động đồng chí Hà Sỹ Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy công tác và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Từ khóa: Quyết định , điều động , bổ nhiệm , nhân sự , cán bộ , Bắc Ninh , Tây Ninh , Hà Giang , Hà Nội