(Chinhphu.vn) - Chiều 29/10, tại kỳ họp thứ 17 (bất thường), Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX đối với ông Võ Anh Kiệt và Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Văn Nưng.

Hiện ông Lê Văn Nưng đã có Quyết định của Bộ Chính trị về chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Văn Nưng là phù hợp quy định pháp luật.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh An Giang cũng đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Anh Kiệt để nghỉ hưu theo quy định.

MK