(Chinhphu.vn) – Thành ủy TPHCM; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh; UBND tỉnh Bình Dương, Long An, Quảng Ngãi vừa tiến hành kiện toàn công tác tổ chức cán bộ.
Bắc Ninh: Ngày 4/4, tại hội nghị lần thứ 16, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Với 100% số phiếu tán thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Sỹ Tiếp được bầu bổ sung vào Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XIX.

Trước đó, ngày 2/4, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã trao Quyết định số 747-QĐ/TU ngày 16/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng về Ban Tổ chức Tỉnh ủy công tác và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Cùng ngày (2/4), UBND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ, gồm:

Quyết định số 123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh;

Quyết định số 359/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Trần Ngọc Thực, Giám đốc  Sở Ngoại vụ giữ chức Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh;

Quyết định số 338/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh;

Quyết định số 366/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy, Phó Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh;

Quyết định số 369/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Trần Danh Phượng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh.

Quyết định số 102/QĐ-UBND về việc sáp nhập Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh thành Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh;

Quyết định số 351/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng giữ chức Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh, trực thuộc Sở Y tế.

Quyết định số 103/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bắc Ninh và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Bắc Ninh thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh;

Quyết định số 341/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Vũ Đức Lợi, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bắc Ninh giữ chức Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định số 101/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh và Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Bắc Ninh thành Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh;

Quyết định số 352/QĐ-UBND bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoa, Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh, giữ chức Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bình Dương: Ngày 4/4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương Phạm Văn Cành và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm đã trao quyết định nghỉ hưu theo chính sách cho Giám đốc Sở Tài chính Phạm Văn Hảo; đồng  thời trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Văn Út giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương, kể từ ngày 1/4/2018.

Long An: Chiều 2/4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Văn Chóng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Điều động và bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa Trần Thế Luân giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ trong thời hạn 5 năm, từ ngày 2/4/2018.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Long An ký quyết định thôi việc theo nguyện vọng Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vũ Đình Hà.

TPHCM: Ngày 2/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc công nhận Phó Bí thư Quận ủy Quận 4, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Lý Tấn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Quận 4.

Trước đó, ngày 12/3, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 4 đã bầu ông Lý Tấn Hòa giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy, Quận 4.

Quảng Ngãi: Ngày 2/4, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trao Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Trân, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, giữ chức Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/4/2018 đến ngày 1/4/2023./.

Từ khóa: Chính phủ , quyết định , điều động , bổ nhiệm , nhân sự , tổ chức , cán bộ , Bắc Ninh , TPHCM , Quảng Ngãi