(Chinhphu.vn) – Thành phố Hà Nội, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Yên, Hà Giang vừa tổ chức kiện toàn công tác cán bộ.


Ngày 5/10,  Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông đã trrao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An bổ nhiệm động chí Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương giữ chức Bí thư Huyện ủy Tương Dương, Nghệ An, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ngày 4/10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Nam Hồng đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trần Văn Kỳ giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Hương Sơn nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chiều 4/10, Ban Chấp hành Đảng bộ Quỳnh Lưu, Nghệ An đã tổ chức hội nghị bầu đồng chí Hoàng Danh Lai, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giữ chức Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu, Nghệ An nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cùng ngày, HĐND huyện Đô Lương, Nghệ An đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Đô Lương. HĐND huyện cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND huyện đối với đồng chí Phùng Thành Vinh.

Ngày 4/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương đã trao Quyết định 1919/QĐ-UBND ngày 3/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm đồng chí Võ Cao Phi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đồng Xuân giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên. Thời hạn bổ nhiệm từ ngày 4/10/2018 - 26/2/2023.

Trước đó, chiều 3/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã trao các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, đồng chí Lưu Đức Hùng, thôi giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hà Giang, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và được điều động đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang.

Đồng chí Nguyễn Thị Như Huệ thôi giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh để chỉ định tham gia Ủy viên Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

* Ngày 2/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5266/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm đồng chí Lê Tự Lực, Giám đốc Trung tâm Tin học - Công báo, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Đồng chí Lê Tự Lực được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 0,8.

Cùng ngày, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5268/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hoàng Trung, sinh ngày 28/12/1970, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Vận tải Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Từ khóa: Quyết định , điều động , bổ nhiệm , nhân sự , Hà Nội , Phú Yên , Hà giang , Hà Tĩnh , Nghệ An