(Chinhphu.vn) – Tại Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (Bộ Tư pháp), ông Nguyễn Quang Thái, tân Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự được bầu làm Bí thư Đảng uỷ Tổng cục. Trước đó, ông vừa được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long bổ nhiệm từ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tư pháp) giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.


Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Ngày 5/6, tại Hà Nội, Đảng uỷ Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng 119 đảng viên.

Báo cáo chính trị Đại hội cho biết, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2015-2020 đạt khá toàn diện trên tất cả các mặt công tác.

Theo đó, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ luôn kiên định giữ vững mục tiêu, quan điểm, chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ theo đúng cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; vừa triển khai đồng bộ, toàn diện, vừa tập trung thực hiện quyết liệt, dứt điểm những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, mang tính đột phá; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác dân vận; thường xuyên sâu sát nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường sự phối hợp, đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt và của từng đơn vị, bộ phận, cá nhân đối với công tác để hoàn thành đúng thời hạn, có chất lượng các nhiệm vụ được giao. 

Năm năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục THADS nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đảng bộ các cấp, Đảng bộ Tổng cục THADS đã có những thuận lợi cơ bản như: Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, của Đảng bộ Bộ Tư pháp, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của Lãnh đạo Tổng cục THADS nên vị thế, vai trò công tác THADS ngày càng được khẳng định và nâng cao. Có được kết quả đó là nhờ sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự nỗ lực phấn đấu của đảng viên, công chức và người lao động cùng đồng tâm, nhất trí xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch, vững mạnh.

Đảng uỷ đã thường xuyên phối hợp với lãnh đạo Tổng cục, xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với Lãnh đạo Tổng cục nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thuộc Tổng cục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ chuyên môn hằng năm của Tổng cục theo các quy định của Đảng và Nhà nước. Nhiều nhiệm vụ đã đưa lại hiệu quả cao, hoàn thành kế hoạch đề ra, thể hiện rõ và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lí điều hành của chính quyền trong nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan.


Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: VGP/ Lê Sơn.

Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội thống nhất đề ra mục tiêu 100% cán bộ, đảng viên đăng kí phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn hằng năm của cơ quan, đơn vị; lãnh đạo Tổng cục THADS để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Hệ thống THADS hoàn thành các chỉ tiêu công tác của Hệ thống THADS đã được Nghị quyết của Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao.

100% cấp ủy xây dựng và thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết Đại hội Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Tổng cục THADS; 100% đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và nghị quyết của Đảng ủy Bộ Tư pháp; 100% cán bộ, đảng viên đăng kí phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn hàng năm của cơ quan, đơn vị; lãnh đạo Tổng cục THADS để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Hệ thống THADS hoàn thành các chỉ tiêu công tác của Hệ thống THADS theo chỉ tiêu đã được Nghị quyết của Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 9 đồng chí, Ban Thường vụ 3 đồng chí. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái được bầu làm Bí thư Đảng uỷ Tổng cục, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lê Sơn