(Chinhphu.vn) – Đồng chí Hồ Đại Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường để kiện toàn công tác nhân sự của UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Hà Kế San do nghỉ hưu theo chế độ;

Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các đồng chí: Đỗ Văn Hoành (chuyển công tác); Phạm Thị Hường, Bùi Sơn Thủy (nghỉ hưu theo chế độ);

Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Đỗ Văn Hoành do chuyển công tác.

Đồng thời tiến hành bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả bầu cử tại kỳ họp, đồng chí Hồ Đại Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỉ lệ 75/75 phiếu, đạt 100% tổng số đại biểu có mặt nhất trí.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII đã tiến hành bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Ngô Đức Thịnh, Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng với kết quả bỏ phiếu đạt tỉ lệ 100% tổng số đại biểu có mặt nhất trí.

Chúc mừng các đồng chí được bầu giữ trọng trách mới, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc và Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu mong muốn các đồng chí sẽ phát huy năng lực, trí tuệ, sở trường công tác của mình; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Từ khóa: Phú Thọ , Bí thư , Chủ tịch , HĐND , UBND , bầu bổ sung ,